พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

alt

            วันนี้ เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมเพชรพัฒนา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1
นายบดินท์ ธรรมสังวาลย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ในฐานะรองประธานกรรมการบริหารกลุ่มพื้นที่การศึกษา 
ประจำเขตตรวจราชการที่ 4 (Cluster 4) ปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการบริหารกลุ่มพื้นที่การศึกษา ประจำเขตตรวจราชการที่ 4 ได้รับมอบหมายจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการที่ 4 ประกอบด้วย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดสมุทรสงคราม และจังหวัดสมุทรสาคร


alt

alt

alt

ชมภาพเพิ่มเติมที่
https://drive.google.com/drive/folders/1z9HxU6zDHynM4ZIyDHhNrBqjMbIkeCZb?usp=sharing