การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัตงานในหน้าที่ผู้อำนวยการเขตพื้นที่

     

     

     

    นายบดินท์  ธรรมสังวาลย์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1  เข้ารับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา  ระยะ  1 ปี  ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  จากคณะกรรมการประเมินประกอบด้วย  ว่าที่ ร.ต. นพดล  รักษ์แก้ว  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช  นายไพรัช  มณีโชติ  อดีตผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1  และนายมนูญ  จันทร์สุข  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1  โดยมีผู้อำนวยการกลุ่มงาน  และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมเข้านำเสนอข้อมูล  เมื่อวันที่  7  ตุลาคม  พ.ศ. 2564  ณ  ห้องประชุมเพชรพัฒนา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1

นางสาวพิชญ์พิศุทธ์  ทิมวัฒน์      นักประชาสัมพันธ์    ภาพ

นายดิเรก  สุขประเสริฐ                พนักงานธุรการ       ข่าว

ชมภาพเพิ่มเติม

https://drive.google.com/drive/folders/1Nd22sRHNL5l6DPZnKpLsc2SznsSwdlb-?usp=sharing