ขอขอบคุณองค์การบริหารส่วนตำบลธงชัย

     นายบดินท์  ธรรมสังวาลย์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1  ข้าราชการและเจ้าหน้าที่เขตพื้นที่การศึกษา  ขอขอบคุณนายประหยัด  แสงหิรัญ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลธงชัย  และเจ้าหน้าที่ฉีดพ่นยา  ที่ให้ความอนุเคราะห์บริการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโลนา 2019 (COVID-19)  บริเวณอาคารสำนักงานและบริเวณโดยรอบ  เพื่อฆ่าเชื้อตามจุดเสี่ยงและจุดสัมผัสต่างๆ  เมื่อวันอังคาร ที่  20  กรกฎาคม  พ.ศ. 2564  เวลา 16.00 น.

นายดิเรก  สุขประเสริฐ    พนักงานธุรการ     ภาพ / ข่าว

ชมภาพเพิ่มเติม

https://drive.google.com/drive/folders/1OpesMLZ4L62KNmXDZlT8G9qGuxxRU1lv?usp=sharing