เราจะผ่านวิกฤต COVID-19 ไปด้วยกัน

 
          วันที่ 29 ธันวาคม 2563 นายบดินท์ ธรรมสังวาลย์ ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 1 เป็นประธานการประชุม รอง ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย/ศูนย์ ในสำนักงาน ณ ห้องประชุมเพชรพิพัฒน์ สพป.เพชรบุรี เขต 1 วัตถุประสงค์ของการประชุมเพื่อมอบนโยบาย แนวทางการปฏิบัติงาน การขับเคลื่อนงานในภาระกิจของทุกกลุ่ม/หน่วย/ศูนย์ ในช่วงภาวะวิกฤติ COVID-19 โดยเน้นย้ำให้ข้าราชการและลูกจ้างทุกคนในสังกัดถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน COVID-19 อย่างเคร่งครัด
 
สุวรี ทัพนาค นักประชาสัมพันธ์ ภาพ/ข่าว