ร่วมประชุม Video Conference การบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพของชุมชนและโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง

 
     
 
          สพป.เพชรบุรี เขต ๑ ร่วมประชุม Video Conference การบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพของชุมชนและโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง
วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายบดินท์ ธรรมสังวาลย์ ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต ๑ พร้อมด้วย นายรังสรรค์ คำชาย รอง ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต ๑ , นายสัญญา กุลสุวรรณ์ รอง ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต ๑ , ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย , ศึกษานิเทศก์ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมทางไกล การบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพของชุมชนและโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง (Video Conference) ณ ห้องประชุม สพป.เพชรบุรี เขต ๑ เพื่อรับทราบนโยบายและมีความเข้าใจแนวทางการบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพของชุมชนและโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง ที่ตรงกัน และเกิดผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
 
สุวรี ทัพนาค นักประชาสัมพันธ์ ภาพ/ข่าว
 
คลิกชมภาพเพิ่มเติม