ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต ๑ ร่วมพิธีส่งมอบรถยนต์พระราชทาน

 
     
 
          ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต ๑ ร่วมพิธีส่งมอบรถยนต์พระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ,ร่วมพิธีเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และต้อนรับคุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายบดินท์ ธรรมสังวาลย์ ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต ๑ พร้อมด้วย นายไพโรจน์ ชุ่มกมล ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล และ ผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด ร่วมพิธีส่งมอบรถยนต์พระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมพิธีเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และร่วมต้อนรับคุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมทั้งรับทราบนโยบายการจัดการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี อ.เมือง จ.เพชรบุรี
 
สุวรี ทัพนาค นักประชาสัมพันธ์ ภาพ/ข่าว
 
คลิกชมภาพเพิ่มเติม