สพป.เพชรบุรี เขต ๑ รายงานผลการดำเนินงานตามภารกิจ ยุทธศาสตร์ และนโยบายเร่งด่วนของ สพฐ.

alt

วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ นายเชิดศักดิ์ สว่างแวว รอง ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต ๑ , นางสาววรลักษณ์  จันทร์ผา รอง ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต ๑ , ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับผู้ตรวจราชการจาก สพฐ. พร้อมทั้งรายงานผลการดำเนินงานตามภารกิจ ยุทธศาสตร์ และนโยบายเร่งด่วน ณ ห้องประชุมเพชรพิพัฒน์ สพป.เพชรบุรี เขต ๑  

ในการนี้ นายวีรเดช เชื้อนาม ผู้เชี่ยวชาญ สพฐ. ได้รับมอบหมายจาก สพฐ. ให้มานิเทศ ติดตามผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ สพป.เพชรบุรี เขต ๑ และให้คำปรึกษา สนับสนุน กระตุ้นและส่งเสริมผลการดำเนินงานให้ประสบผลสำเร็จตามภารกิจ ยุทธศาสตร์ และนโยบายเร่งด่วนของ สพฐ. ซึ่งท่านได้ชื่นชมในผลการดำเนินงานของ สพป.เพชรบุรี เขต ๑ ที่ได้ดำเนินการได้อย่างดีเยี่ยมเห็นผลเป็นที่ประจักษ์

สุวรี  ทัพนาค  นักประชาสัมพันธ์  ภาพ/ข่าว

ชมภาพเพิ่มเติม

https://photos.app.goo.gl/EVMaU7RpSwjgv2Zr9