สพป.เพชรบุรี เขต ๑ ขับเคลื่อนการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา

alt

วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ นางสาววรลักษณ์ จันทร์ผา รอง ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต ๑ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (ITA Online) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ สพป.เพชรบุรี เขต ๑

ในการนี้ สพป.เพชรบุรี เขต ๑ จัดให้มีการประชุมในวันที่ ๗ – ๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ วัตถุประสงค์ของการจัดประชุมเพื่อให้โรงเรียนคุณภาพประจำตำบลมีความรู้ความเข้าใจในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (ITA Online) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษาและครูคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔๓ โรงเรียน


สุวรี ทัพนาค นักประชาสัมพันธ์ ภาพ/ข่าว

คลิกชมภาพเพิ่มเติม

https://photos.app.goo.gl/5oQ1cuAeMGLUtqYo8

และ

https://www.facebook.com/petburi1/

และ

http://www.petburi.go.th/