สพป.เพชรบุรี เขต ๑ ยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์และผู้สนับสนุนการศึกษา

alt

วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ นายจักรพงษ์  ทองเพ็ชร์  ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต ๑ เป็นประธานเปิดงานและมอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติ ตามโครงการยกระดับคุณภาพผู้เรียนเพื่อการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET/NT) ปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยใช้ ๑๐ Steps EQD Model กิจกรรม ยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์และผู้สนับสนุนการศึกษา ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ สพป.เพชรบุรี เขต ๑

การจัดงานยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์และผู้สนับสนุนการศึกษา เป็นกิจกรรมหนึ่งในโครงการยกระดับคุณภาพผู้เรียนเพื่อการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET/NT) ปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยใช้ ๑๐ Steps EQD Model ซึ่งโรงเรียน ส่วนราชการ องค์กร ภาคีเครือข่าย และบุคคลต่างๆ ทั้งในและนอกสังกัดเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานและส่งเสริมสนับสนุนงานในภารกิจอย่างเข้มแข็งส่งผลให้งานบรรลุผลสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพเป็นไปตามประกาศนโยบายจุดเน้นในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ๑๐ ประการ  

ในการนี้ สพป.เพชรบุรี เขต ๑ จึงจัดงานยกย่องเชิดชูเกียรติให้กับ หัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการ องค์กรเอกชน สถานศึกษา และข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ทำคุณประโยชน์และผู้สนับสนุนการศึกษา ให้เป็นที่ประจักษ์ โดยมอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์และผู้สนับสนุนการศึกษา รวมทั้งสิ้น ๑๐๕ รายการ


สุวรี ทัพนาค นักประชาสัมพันธ์ ภาพ/ข่าว

ดิเรก  สุขประเสริฐ                  /ภาพ
คลิกชมภาพเพิ่มเติม

อัลบั้ม ๑ ภาพบรรยากาศงาน

https://photos.app.goo.gl/fFGpe3g2GJxv8wEu8

อัลบั้ม ๒ ภาพมอบเกียรติบัตร

https://photos.app.goo.gl/sXZFX9CNmCRb1Sk79

อัลบั้ม ๓ ภาพบรรยากาศงานและภาพมอบเกียรติบัตร

https://drive.google.com/drive/folders/1exopETqwxBLdGGrZWvjOVueZsBFr4Piz?usp=sharing