พุธเช้าข่าวสพฐ.

 

https://lh3.googleusercontent.com/aiibwEqt-HU3eKNZaeT20EIWdrxtXpypl4Rp74nmz6UD2XuBomnNnoVBYkd7tURyNWP9Dh7decToJOgFRbQhJnbA_KWbkpsmCj20RxuBiFbKd8wpJTQjPUIxlTd_L134u-t21q5nqSiVVhNvAMm4tX5n5hiwmpuhyh2zG9X1pPLILV40GNIy9Mk3qjgqraUWDDxpVQI_tWFPjBECuGa0UxqO-yTyzfxo0GdMHCuDEzU9KIGeZ6x5paB42HNWUARVW06QKJ9yMo9YxGrsqP_oPkhiBDHWxFlo6QPvH8lR0yntf4N622P0NjgRWK_3M03lAtnvzzWXFT3OVK2a0id58p8rf71ZayZpRtuZfrO3hNM78hOqblgYzJuBukPtv7eO_CdDuRv2a7qVObc9RV7ApjPPexphw4GPTcBqpeCjXC1I40XgZely4e4D4PkpiyCPdeOi1ecFL_EEC0869oC1JMMlf0zByi0lxHi7zmwHak4sq-iL5UMFv-47TghT4Oe6QK_1dWitKqzq92wW6vSYA7XXGmVMx4m3y28_SjyPRnk010LUwWIPVQ0IXOEvfQknz8GukFdz9JjZqMUmKs-lM-vq2JhOnqTDD3EOmR6AKkjXg3qxwsPdEreJ2mpoWRjW9yh8FRKpP3u1P-yUVcf99uC1PoE4TU9xrBMuPuDiZriiBfTksdg3j_X7duyFdqdQVygT65E2EQKOtfUuE5OHi2E0b3MmBVcUCyzIcz_e-mAppakovw=w1280-h854-no

 


          วันพุธ ที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๓๐ น. นายจักรพงษ์ ทองเพ็ชร์ พร้อมด้วยข้าราชการ/ลูกจ้างในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ เข้ารับชมรายการ “พุธเช้าข่าว สพฐ.” ผ่านระบบการประชุมทางไกล Video Conference เพื่อรับฟังนโยบายและข่าวสารความเคลื่อนไหวการขับเคลื่อนนโยบายการศึกษาของ สพฐ. ณ ห้องประชุมเพชรพิพัฒน์
เมื่อจบการประชุม “พุธเช้าข่าว สพฐ.” เป็นการประชุม PLC ซึ่งในการประชุมจะแจ้งข้อราชการความเคลื่อนไหวให้ข้าราชการ/ลูกจ้างในสำนักงานทราบ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มีการระดมความคิด ข้อเสนอแนะ เพื่อให้ทุกคนได้รับรู้รับทราบร่วมกัน

สุวรี ทัพนาค นักประชาสัมพันธ์ ภาพ / ข่าว
ชมภาพเพิ่มเติม
https://photos.app.goo.gl/bEU2dJvahpYVfrmX8

 

แก้ไขล่าสุด (วันจันทร์ที่ 23 ธันวาคม 2019 เวลา 09:58 น.)