เด็กทำได้

         
     altalt
           เมื่อวันที่  18 ก.ย. 57  สพป.เพชรบุรี เขต 1  ดำเนินกิจกรรม  รักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์  ในช่วงเวลา  08.20 น.   โดยมีนายประสิทธิ์  ใจช่วง  รอง ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 1  เป็นผู้นำ   ด้วยการเชิญชวนข้าราชการในสำนักงาน ฯ  และนักเรียนที่มาจัดกิจกรรมเสริมความรู้  ร่วมกันเข้าแถวเคารพธงชาติ  ร้องเพลงชาติไทยพร้อมกัน  สวดมนต์ไหว้พระ  แผ่เมตตา และร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี
          สำหรับกิจกรรมดังกล่าวนี้  กระทำทุกวันทำการ
คลิกชมภาพกิจกรรมได้ที่นี่

plus.google.com/u/0/photos/116168247166054389730/albums/6060223957824139825
ทินกร  กล่ำทอง    ภาพ / ข่าว

 

เร่งตอบสนอง

ตามที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้มอบนโยบายให้ทุกหน่วยงานนำค่านิยมหลักคนไทย 12 ประการไปยึดถือปฏิบัติ พร้อมทั้งให้โรงเรียนให้เด็กท่องบทอาขยานและใช้ในการสอบด้วยนั้

ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษั้นพื้นฐาน (กพฐ.) กล่าวว่า พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย รมว.ศึกษาธิการได้มอบบทอาขยานค่านิยมหลักคนไทย 12 ประการมาให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) นำไปเผยแพร่และหาแนวทางขยายผลต่อไป ซึ่ง สพฐ.จะนำบทอาขยานดังกล่าวส่งต่อไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) เพื่อให้โรงเรียนในสังกัดให้นักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้ใช้ท่อง อาจจะเป็นหน้าเสาธง หรือในห้องเรียนขึ้นอยู่กับการจัดการของแต่ละโรงเรียน โดยจะเริ่มใช้ท่องเต็มรูปแบบในวันเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 นี้ นอกจากการท่องอาขยานแล้ว สพฐ.จะนำมาแต่งเป็นเพลงเพื่อใช้ร้องด้วย อย่างไรก็ตาม รมว.ศึกษาธิการได้ฝากไว้ด้วยว่าความสำเร็จไม่ใช่อยู่ที่การรู้และท่องจำเนื้อหา แต่อยู่ที่รู้แล้วต้องลงยึดถือปฏิบัติอย่างยั่งยืนด้วย ดังนั้น สพฐ.จะมอบหมายให้นักวิชาการไปวิเคราะห์ว่าค่านิยมใดเหมาะสมกับการสอนเด็กในระดับใด และมีแนวปฏิบัติในการสอนอย่างไร โดย สพฐ.ได้เตรียมที่จะออกแนวปฏิบัติเพื่อมอบให้ สพท.และโรงเรียนนำไปปฏิบัติ รวมทั้งได้สั่งการให้ทุกเขตพื้นที่ขึ้นไวนิลค่านิยมหลักคนไทย 12 ประการแล้ว

ด้านดร.สุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า ในส่วนของสำนักงานปลัด ศธ.ตนได้สั่งการให้สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ประสานขอความร่วมมือกับโรงเรียนเอกชนในการนำบทอาขยานดังกล่าวไปให้เด็กท่อง รวมทั้งให้สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) นำไปจัดทำหลักสูตรและสอดแทรกการปลูกฝังค่านิยมในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นอกจากนี้จะจัดทำเพิ่มเติมในรูปแบบเพลงด้วย

นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการ กศน. กล่าวว่า กศน.จะนำบทอาขยายค่านิยมหลัก 12 ประการไปใส่ไว้ในหลักสูตรการเรียนการสอน เพื่อให้นักศึกษาได้ท่องจำให้แม่นยำและนำไปปฏิบัติได้ทันที นอกจากนี้ได้สั่งการให้สำนักงาน กศน.ทุกแห่งทั่วประเทศขึ้นป้ายประกาศเรื่องค่านิยมหลักฯ ให้ประชาชนทุกคนได้มองเห็นอย่างชัดเจน ขณะเดียวกันจะทำหนังสือถึงผอ.กศน.จังหวัดทั่วประเทศให้จัดกระบวนการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการนำค่านิยมหลัก 12 ประการมาเป็นองค์ประกอบในการเรียนการสอนด้วย โดยเฉพาะการจัดทำกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อพลิกฟื้นความเป็นคนไทยที่มีมาแต่ในอดีต แต่ถูกละเลยให้กลับมาใหม่

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บทอาขยานค่านิยมหลักคนไทย 12 ประการ ที่ พล.ร.อ.ณรงค์นำมามอบให้ สพฐ.นั้น ทาง พล.อ.ประยุทธ์เป็นผู้ส่งมาให้กระทรวงศึกษาธิการนำไปเผยแพร่ แต่ยังไม่เป็นที่ยืนยันว่านายกฯเป็นผู้แต่งเองหรือไม่ สำหรับบทอาขยานดังกล่าวมีเนื้อหา ดังนี้ “หนึ่งรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ สองซื่อสัตย์ เสียสละ อดทนได้  สามกตัญญู พ่อแม่ สุดหัวใจ สี่มุ่งใฝ่ เล่าเรียน เพียรวิชา ห้ารักษา วัฒนธรรม ประจำชาติ หกไม่ขาด ศีลธรรม ศาสนา  เจ็ดเรียนรู้ อธิปไตย ของประชา แปดรักษา วินัย กฎหมายไทย เก้าปฏิบัติ ตามพระ ราชดำรัส สิบไม่ขาด พอเพียง เลี้ยงชีพได้ สิบเอ็ดต้อง เข้มแข็ง ทั้งกายใจ สิบสองไซร้ คิดอะไร ให้ส่วนรวม”

 

เราจะได้ไหมหนอ

ทำดี ได้ดี
          สพฐ. เผยผลคัดเลือกสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่จัดกิจกรรมลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2557
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) คัดเลือกสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่จัดกิจกรรมลูกเสือดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2557 ดร. กมล รอดคล้าย เลขาธิการ กพฐ. กล่าวว่า กิจกรรมการคัดเลือกสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่จัดกิจกรรมลูกเสือดีเด่นในครั้งนี้เป็นการยกย่องชมเชยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาข้าราชการในสังกัด ครู – อาจารย์ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ที่ช่วยส่งเสร...ิมสนับสนุนกิจการลูกเสือให้เจริญก้าวหน้า และนำมาซึ่งการพัฒนาลูกเสือทั้งทางกาย สติปัญญา จิตใจและศีลธรรม ให้เป็นพลเมืองดีมีความรับผิดชอบ ซึ่งจะช่วยสร้างสรรค์สังคมให้เกิดความสามัคคี มีความเจริญก้าวหน้า เพื่อความสงบสุขและความมั่นคงของประเทศชาติต่อไป บัดนี้คณะกรรมได้คัดเลือกสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่จัดกิจกรรม ลูกเสือดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2557 เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว ประกอบด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 10 เขต ที่ได้รับรางวัลการจัดกิจกรรมลูกเสือดีเด่น ได้แก่ 1.) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 2.) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต 1 3.) สำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 4.) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภูเขต 1 5.) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท 6.) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ขอนแก่นเขต 1 7.) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 8.) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี 9.) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 10.) สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง

          สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 15 เขต ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่จัดกิจกรรมลูกเสือได้ดี (รางวัลชมเชย) ได้แก่ 1.) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 2.) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 (นครพนม) 3.) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุตรดิตถ์ เขต 1 4.) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 5.) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1 6.) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 7.) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 8.) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 9.) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 10.) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 11.) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 12.) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 13.) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 14.) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ 15.) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1

ทั้งนี้ สพฐ. ได้จัดสรรงบประมาณให้แก่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ได้รับรางวัลดีเด่น เขตละ 100,000 บาท และรางวัลชมเชย เขตละ 30,000 บาท โดยจะทำพิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติและเงินรางวัลในวันที่ประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ปีงบประมาณ 2558 นี้ เพื่อเป็นการ
สืบสานกิจกรรมลูกเสือและใช้ในการดำเนินชีวิตให้เกิดความสุข อันจะส่งผลให้นักเรียนเป็นคนดี คนเก่ง พึ่งตนเอง เห็นอกเห็นใจ ช่วยเหลือผู้อื่นและมีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ต่อไป เลขาธิการ กพฐ. กล่าว

 

ลองค่ะ

plus.google.com/u/0/116168247166054389730/posts/MvGNBifV45T

 

ตัวช่วยครู ป.3

alt
alt
เรียนรู้แท็บเล็ท
วันนี้ (9 ก.ย 57) นายกนก ปิ่นตบแต่ง ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 1 เป็น ประธานเปิดการอบรมบูรณาการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ทเพื่อการเรียนรู้...
การอบรมในครั้งนี้จัดให้กับครูผู้สอนนักเรียนขั่น ป.3 และ... ครูผู้สอน คอมพิวเตอร์ จาก สถานศึกษาในสังกัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั่งสิ้น 258 คน ณ ห้องประชุมมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเพชรบุรี มีนายสมพงษ์ เกศีนิลพรรณ , นางสุนันทา สุขสำราญ และนางสาวรัชนี ปิยะนุกูล เป็นวิทยากร
การจัดกาอบรมในครั้งนี้คาดหวังว่า ผู้เข้ารับการอบรมสามารถใช้แท็บเล็ทประกอบการจัดการเรียนการสอน ได้อย่างมีคุณภาพ สุดท้ายจะมีการติดตามผลการอบรมในภาคเรียนที่ 2 ต่อไป
ดูเพิ่มเติม
ทินกร  กล่ำทอง  ภาพ / ข่าว
คลิกชมภาพได้ที่นี่
(plus.google.com/u/0/116168247166054389730/posts/MvGNBifV45T