กิจวัตร

        
altalt

       นายกนก  ปิ่นตบแต่ง  ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 1  นำข้าราชการ และลูกจ้าง  ร่วมกิจกรรม  "รักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์"  ด้วยการเคารพธงชาติไทย  สวดมนต์ไหว้พระ และร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี   ณ  บริเวณหน้าเสาธง  ด้านหน้าสำนักงานเขตพื้นที่ฯ  ทุกวันทำการ  โดยมีข้าราชการ และลูกจ้างร่วมกิจกรรมด้วยความเต็มใจ 
          ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวนี้  ถือเป็นแบบอย่างให้โรงเรียนในสังกัด  ได้นำไปปฏิบัติต่อไป