ครูผู้ช่วย

alt
altaltalt

          เมื่อวันที่  28  พฤศจิกายน  2558  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1  จัดให้มีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ตำแหน่งครูผู้ช่วย  กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2558 
          องก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี เขต 1  กำหนดให้มีการคัดเลือกบุคคล  เพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย  จำนวน  8  ตำแหน่ง  โดยเปิดให้มีการรับสมัครตั้งแต่วันที่  2 - 8  พฤศจิกายน  2558  และกำหนดให้มีการสอบคัดเลือกในวันนี้  โดยมีนายกนก  ปิ่นตบแต่ง  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1  เป็นประธานคณะกรรมการดำเนินงาน   อนึ่ง  ก่อนที่จะดำเนินการสอบ  ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  จำนวน  3  ท่าน  ประกอบด้วย  นางสาวไปรมา  ศุภมาตร์  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ ,  นางสาวแก้วตา  ไพรงาม  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ และนางสาวปาริชาติ  วัดแก้ว  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ  ได้มาตรวจสนามสอบ และดูความเรียบร้อยของการดำเนินการของคณะกรรมการดำเนินการสอบ   ต่อมาในเวลา  11.10 น.  นายสหรัฐ  พูลนาค  รอง ผอ.กศน.จังหวัดเพชรบุรี  และนางศิริเรือง  ชูใจ  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  สนง.กศน.จังหวัดเพชรบุรี  ในฐานะผู้ตรวจกระทรวงศึกษาธิการ  เขตตรวจราชการที่ 4,5  ได้เข้าสังเกตุการณ์ในการดำเนินการสอบในครั้งนี้  โดยมีนายกนก  ปิ่นตบแต่ง  ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 1 (ประธานกรรมการ)  ให้คำตอบข้อซักถาม และนำตรวจเยี่ยมสนามสอบ
          การสอบคัดเลือกในครั้งนี้  มีผู้สนใจสมัครเข้ารับการคัดเลือกจกนวน  26  คน  จาก  6  กลุ่มสาระการเรียนรู้  ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก  เข้าสอบครบทุกคน  ใช้สนามสอบข้อเขียน  ณ  วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเพชรบุรี  และกำหนดให้มีการสอบสัมภาษณ์  ในวันที่  29  พฤศจิกายน  2558  ณ  ห้องประชุมเพชรพิพัฒน์ และห้องประชุมเพชรพัฒนา  สพป.เพชรบุรี เขต 1

คลิกชมภาพกิจกรรมได้ที่นี่
ทินหร  กล่ำทอง   ภาพ / ข่าว
plus.google.com/u/0/116168247166054389730/posts/FZ5WuEwLSXo