สมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

altaltaltaltalt
          เมื่อวลา  08.30 น.  ของวันที่  25  พฤศจิกายน  2558  สำนักงานลูกเสือจังหวัดเพชรบุรี  จัดให้มีพิธีถวายบังคม  พระบรมรูป  พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว  รัชกาลที่ 6  เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระองค์ท่าน
          ในพิธีดังกล่าว  ได้รับเกียรติจาก  พ.ต.ท.ม.ล.กิติบดี  ประวิตร  รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี  เป็นประธานในพิธี  โดยมีนายกนก  ปิ่นตบแต่ง  ผู้อำนวยการสำนักงานลูกเสือจังหวัดเพชรบุรี  กล่าวรายงาน 
          วันที่  25  พฤศจิกายน  ของทุกปี  ถือเป็น  "วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า"  ซึ่งเป็๋นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว  องค์พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย  สำนักงานลูกเสือจังหวัดเพชรบุรี  จึงจัดให้มีการประกอบพิธีถวายบังคมพระบรมรูป  รัชกาลที่ 6  มีกองลูกเสือ และเนตรนารี  จากโรงเรียนต่าง ๆ  กองลูกเสือนอกโรงเรียน  ลูกเสือชาวบ้าน  จำนวน  29  หน่วยงาน   1,550  คน  และยังมีกองนักศึกษาวิชาทหาร  เข้าร่วมถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ  เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทิตาธรรมแด่พระองค์ท่าน  พิธีเสร็จในเวลา  10.00 น.

คลิกชมภาพกิจกรรมได้ที่นี่
ทินกร  กล่ำทอง  ภาพ / ข่าว
plus.google.com/u/0/116168247166054389730/posts/ZPYrHUyCNdk

 

SMART OBEC เขต 1

         alt
          ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ได้มีการพัฒนาระบบ SMART  OBEC  เพื่อใช้อำนวยความสะดวกในการบริหารจัดการระบบงาน  โดยเฉพาะการบริหารงานการรับ - ส่ง  หนังสือราชการ  เริ่มต้นใช้ระบบตังแต่วันที่  1  พฤศจิกายน  2558  และจะมีการยกเลิกการใช้ระบบ  E - OFFICE  OBEC  ตั้งแต่วันที่  1  มกราคม  2559  นั้น
          เพื่อให้การดำเนินการเกี่ยวกับการรับ - ส่งหนังสือราชการ  ในส่วนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของทางราชการ   วันนี้  สพป.เพชรบุรี เขต 1  จึงให้ จนท.ธุรการกลุ่ม  ทุกกลุ่ม  เข้ารับฟังการบรรยาย  ระบบการทำงานในดังกล่าว  จากนางสาวปิยวดี  จันทร์จ้อย  ผู้ที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้จากกระทรวงศึกษาธิการ 

ทินกร  กล่ำทอง  ภาพ / ข่าว
คลิกชมภาพการประชุมได้ที่นี่
plus.google.com/u/0/116168247166054389730/posts/4TL8WoAXRwP