ห้ามรับฝากเด็ก

ห้่ามรับฝากเด็ก
พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้ดำเนินการประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2558 ตั้งแต่วันที่ 20-24 มี.ค.พร้อมกันทั่วประเทศแล้วนั้น ซึ่งตนขอย้ำว่า การรับนักเรียนในปีนี้จะต้องมีความโปร่งใสและเป็นธรรม และการดำเนินการจะต้องตรวจสอบได้ อีกทั้งโรงเรียนจะต้องไม่มีการเรียกรับเงินแป๊ะเจี๊ยเพื่อแลกกับที่นั่ง เรียนอย่างเด็ดขาด เพราะหากตนพบข้อมูลร้องเรียนเรื่องนี้ผู้ บริหารโรงเรียนจะต้องรับผิดชอบ และถูกตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง รวมถึงได้รับโทษทางวินัยอย่างแน่นอน ส่วนจะเรียกรับเงินในรูปแบบอื่นๆ เช่น เป็นการบริจาคเงินให้กับสมาคม เป็นต้น เรื่องนี้ก็คงตรวจสอบยาก เนื่องจากเป็นการสมยอมของผู้ปกครอง “การรับนักเรียนในปีการศึกษา 2558 นี้ ซึ่งเป็นยุคที่ผมดำรงตำแหน่ง รมว.ศึกษาธิการ ผมขอประกาศอย่างชัดเจนเลยว่า จะไม่มีการรับฝากเด็กไม่ว่าจะเป็นลูกหลานของใครทั้งนั้น รวมถึงกำชับไปยังคนใกล้ชิดผมด้วยว่า ห้ามรับฝากเด็กอย่างเด็ดขาด ดังนั้นใครจะมาแอบอ้างว่าเป็นโควตาเด็กฝากของรัฐมนตรีไม่ได้ เพราะผมประกาศชัดเจนไม่ขอรับฝากเด็กเข้าเรียน” รมว.ศึกษาธิการ กล่าว