สนใจงานการเงิน

alt
          ดร.เทอดชาติ  ชัยพงษ์  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4  นำคณะเจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  จำนวน  11  คน  เข้าศึกษาดูงานด้านการปฏิบัติงานในหน้าที่  ของกลุ่มงานบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี  เขต 1  โดยมีนายประสิทธิ์  ใจช่วง  รอง ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 1  ผู้ดูแลกลุ่มบริหารงานการเงินฯ  และนางอภิรดา  เผื่อนสีเมือง  ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินฯ  ให้การต้อนรับ
          จากการเข้าศึกษาดูงานในครั้งนี้  รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 4  ได้ให้ข้อคิดเห็นว่า  สพป.เพชรบุรี เขต 1  มีบุคลากรปฏิบัติงานที่มีความพร้อม  ส่วนใหญ่จบมาโดยตรง  และปฏิบัติงานมานาน  จึงไม่มีปัญหาในการปฏิบัติงาน  อีกทั้งจะนำขั้นตอน  วิธีการ  และรูปแบบการปฏิบัติงานของ จนท.สพป.เพชรบุรี เขต 1 (กลุ่มบริหารงานการเงินฯ)  ไปเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติงาน
ทินกร  กล่ำทอง   ภาพ / ข่าว
คลิกชมภาพกิจกรรมได้ที่นี่
plus.google.com/u/0/photos/116168247166054389730/albums/6065418211762750065

 

คุรุสภาเตรียมพร้อม

alt       
  เมื่อวันที่  30 ก.ย.57  นายกนก  ปิ่นตบแต่ง  ผอ.คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี เขต 1  จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการคุรุสภาเขตพื้นที่ ฯ  เพื่อเตรียมงานของคุรุสภาประจำปี 2557  โดยมีรายละเอียดดังนี้
          เรื่องการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี  ,  เรื่อง  ประกาศรายชื่อรางวัล  "คุรุสดุดี"  ประจำปี  2557 ,  เรื่อง  ประกาศรายชื่อรางวัล  "ครูผู้สอนดีเด่น"  ประจำปี  2557 ,  เรื่อง  การประกวดข้อเขียนความประทับใจที่ศิษย์มีต่อครู  คำขวัญวันครู  บทร้อยกรองเทิดเกียรติคุณครู ,  เรื่อง  การประกวดวาดภาพเนื่องในโอกาสวันครู  ประจำปี  2558
          โดยในที่ประชุมได้มีการให้ข้อคิดเห็น  แนวทาง  และวิธีการดำเนินการในกิจกรรมต่าง ๆ ของคุรุสภา  โดยเฉพาะเรื่อง  รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี  ซึ่งจะต้องมีการดำเนินการให้ดีที่สุด  เนื่องจากรางวัลดังกล่าว  เป็นรางวัลที่ทรงคุณค่ายิ่ง  และในขณะนี้  การดำเนินงาน  ได้มีการเตรียมการไว้ล่วงหน้าแล้วพอสมควร

ทินกร  กล่่ำทอง   ข่าว / ภาพ
คลิกชมภาพกิจกรรมได้ที่นี่
plus.google.com/u/0/photos/116168247166054389730/albums/6065073774706396257

 

วันพระจอมเกล้า ฯ

alt
 

วันพระจอมเกล้า ฯ

alt
          จังหวัดเพชรบุรี  ประกอบพิธีวางพวงมาลา และบำเพ็ญกุศลถวายแด่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
          นายมณเฑียร  ทองนิตย์  ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี  พร้อมข้าราชการ  พ่อค้า  ประชาชน  และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครคีรี  ประกอบพิธีวางพวงมาลาและบำเพ็ญกุศลถวายแด่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  เนื่องในวันรัฐพิธีที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  1  ตุลาคม  2557  ณ  พระที่นั่งเวชยันต์วิเชียรปราสาท  บนพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครคีรี  โดยเชิญชวนให้หน่วยงานราชการ  ภาคเอกชน  สถานศึกษา และประชาชนทั่วไปในจังหวัดเพชรบุรี  ร่วมพิธี  ประกอบด้วย  พิธีวางพวงมาลา  พิธีบวงสรวง และพิธีบำเพ็ญกุศลถวายแด่พระบาทสมเดํจพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว    เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระองค์ท่านทรงมีพระเมตตาปราณีต่อประชาชนชาวไทย  โดยเฉพาะอย่างยิ่งประชาชนชาวจังหวัดเพชรบุรี  อีกทั้งพระองค์ยังทรงให้มีการก่อสร้่างพระราชวังบนพระนครคีรีจนเป็นที่รู้จักของบุคคลทั่วไป  ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ  ส่งผลให้พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครคีรี  เป็นสถานที่ท่องเที่ยวศึกษาหาความรู้ด้านประว้ัติศาสตร์ที่ทำรายได้ให้กับกรมศิลปากรเป็นอันดับหนึ่ง
          ในการนี้  สำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาเพชรบุรี  เขต 1  โดยนายกนก  ปิ่นตบแต่ง  ผอ.สพป.พบ.เขต 1  ได้มอบหมายให้  นายประสิทธิ์  ใจช่วง  รอง ผอ.สพป.พบ.เขต 1  พร้อมข้าราชการในสำนักงานฯ  ร่วมพิธีดังกล่าว

ทินกร  กล่ำทอง   ภาพ / ข่าว
คลิกชมภาพบางส่วนได้ที่นี่plus.google.com/u/0/photos/116168247166054389730/albums/6065069490194583729