อบรมเชิงปฏิบัติการ "โรงเรียนพ่อแม่"

        สำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1  ได้จัดทำโครงการส่งเสริมระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีความเข้มแข็ง  เพื่อให้นักเรียนได้รับโอกาส  ได้เรียนรู้อย่างมีความสุขจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ในการอบรมเชิงปฏิบัติการ "โรงเรียนพ่อแม่"  โดยมี  นายเชิดศักดิ์  สว่างแวว  รองผู้อำนวยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมฯ  ณ  โรงเรียนวัดนาพรมฯ  อำเภอเมืองฯ  จังหวัดเพชรบุรี  เมื่อวันที่  19  กรกฎาคม  พ.ศ. 2557  ตั้งแต่เวลา  08:30 น. - 16:00 น.
 
alt      alt
  
alt      alt
 

แก้ไขล่าสุด (วันอาทิตย์ที่ 20 กรกฏาคม 2014 เวลา 13:11 น.)

อ่านเพิ่มเติม...

 

ว่าที่ ผอ.เขต

ประกาศรายชื่อผู้ที่จะดำรงตำแหน่ง ผอ.สพป.. และ ผอ.สพม.
           ก.ค.ศ.ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
           นางศิริพร กิจเกื้อกูล เลขาธิการ ก.ค.ศ. เปิดเผยเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2557 ว่า ตามที่สำนักงาน ก.ค.ศ. ได้ดำเนินการจัดสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เสร็จสิ้นไปเมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2557 นั้น บัดนี้คณะกรรมการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งมีนางสุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานคณะกรรมการฯ ได้ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2557 ซึ่งมีการขึ้นบัญชีทั้งสิ้น 100 ราย ดังนี้

แก้ไขล่าสุด (วันอาทิตย์ที่ 20 กรกฏาคม 2014 เวลา 13:13 น.)

อ่านเพิ่มเติม...

 

รับข่าวสาร

          นายกนก  ปิ่นตบแต่ง  ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 1  นำข้าราชการ / ลูกจ้าง  พร้อมด้วยผู้ที่มาติดต่อราชการ    ร่วมกันสร้างความรักชาติ  ด้วยการร่วมกันเคารพธงชาติ  สวดมนต์ไหว้พระ  และร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี  ในเวลา  08.30 น. ของทุกวันทำการ  โดยเฉพาะในวันนี่้้ (16 ก.ค. 57)  หลังจากร่วมกันเคารพธงชาติแล้ว   ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 1  ได้กล่าวชื่นชมผู้ที่ให้ความร่วมมือ  และขอความร่วมมือจากข้าราชการ / ลูกจ้างทุกคน  ช่วยกันประหยัดพลังงาน และสาธารณูปโภค  เช่น  การใช้ไฟฟ้า  เครื่องคอมพิวเตอร์  เครื่องปรับอากาศ  โทรศัพท์  และการถ่ายเอกสาร  โดยจะให้มีการประเมินผลในเดือนต่อไป

alt    alt

คลิกชมภาพกิจกรรมได้ที่นี่
plus.google.com/u/0/photos/101944607185213555861/albums/6036500976972215825
 

แก้ไขล่าสุด (วันอาทิตย์ที่ 20 กรกฏาคม 2014 เวลา 13:07 น.)