Please update your Flash Player to view content.

** สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ **  ยินดีต้อนรับ  ** 


นายกนก  ปิ่นตบแต่ง
ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 1
ติดต่อหน่วยงานในสังกัด
โรงเรียนในสังกัด
เว็บไซต์ในเครือ สพฐเว็บไซต์ที่น่าสนใจข่าวทั่วไป


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 การประชุมผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา สพป.เพชรบุรี เขต 1 ครั้งที่ 2/2560 Chattawat Sookto 32
2 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สพป.ยะลา เขต ๑ Chattawat Sookto 16
3 การนำส่งข้อมูลสารสนเทศเข้าสู่ระบบบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในลักษณะ Online Chattawat Sookto 91
4 เตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาส่งเสริมศีลธรรมดีเด่น direk 49
5 ซักซ้อมความเข้าใจการประเมินด้านการอ่าน การเขียน ของนักเรียนชั้น ป.๑-๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ direk 61
6 เตรียมความพร้อมสู่การอ่านออก เขียนได้ direk 68
7 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สพป.สระบุรี เขต ๒ direk 28
8 ประชุมเตรียมการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2559 Chattawat Sookto 77
9 ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๑ direk 64
10 โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่เสริมสร้างผู้เรียนให้มีทักษะในศตวรรษที่ 21 direk 93
11 งานวันครู ครั้งที่ ๖๑ ประจำปี ๒๕๖๐ direk 160
12 "วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า" ประจำปี 2559 Chattawat Sookto 96
13 “รวมพลังแห่งความภักดี” Chattawat Sookto 132
14 เตรียมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ Chattawat Sookto 93
15 การประชุมผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ Chattawat Sookto 150
16 Tele Conference โรงเรียนประชารัฐ Chattawat Sookto 206
17 ตามรอยพ่อ เรียนรู้บูรพกษัตริย์ไทย direk 267
18 เรียนรู้มีความสุข สนุกกับกิจกรรม นำสู่ทักษะชีวิต direk 227
19 การประชุมผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ direk 352
20 วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๙ direk 140
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 1 จาก 4
Data Center สพป.พบ.1