Please update your Flash Player to view content.

** สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ **  ยินดีต้อนรับ  ** 


นายกนก  ปิ่นตบแต่ง
ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 1
ติดต่อหน่วยงานในสังกัด
โรงเรียนในสังกัด
เว็บไซต์ในเครือ สพฐเว็บไซต์ที่น่าสนใจข่าวทั่วไป


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 อบรมปฏิบัติการ "การแสดงความเคารพ" direk 120
2 สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการประเมินแนวใหม่ direk 156
3 การประชุมผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา สพป.เพชรบุรี เขต 1 ครั้งที่ 2/2560 Chattawat Sookto 141
4 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สพป.ยะลา เขต ๑ Chattawat Sookto 101
5 การนำส่งข้อมูลสารสนเทศเข้าสู่ระบบบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในลักษณะ Online Chattawat Sookto 171
6 เตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาส่งเสริมศีลธรรมดีเด่น direk 90
7 ซักซ้อมความเข้าใจการประเมินด้านการอ่าน การเขียน ของนักเรียนชั้น ป.๑-๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ direk 99
8 เตรียมความพร้อมสู่การอ่านออก เขียนได้ direk 111
9 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สพป.สระบุรี เขต ๒ direk 57
10 ประชุมเตรียมการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2559 Chattawat Sookto 132
11 ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๑ direk 104
12 โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่เสริมสร้างผู้เรียนให้มีทักษะในศตวรรษที่ 21 direk 139
13 งานวันครู ครั้งที่ ๖๑ ประจำปี ๒๕๖๐ direk 213
14 "วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า" ประจำปี 2559 Chattawat Sookto 136
15 “รวมพลังแห่งความภักดี” Chattawat Sookto 162
16 เตรียมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ Chattawat Sookto 127
17 การประชุมผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ Chattawat Sookto 186
18 Tele Conference โรงเรียนประชารัฐ Chattawat Sookto 254
19 ตามรอยพ่อ เรียนรู้บูรพกษัตริย์ไทย direk 321
20 เรียนรู้มีความสุข สนุกกับกิจกรรม นำสู่ทักษะชีวิต direk 261
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 1 จาก 4
Data Center สพป.พบ.1