Please update your Flash Player to view content.

** สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ **  ยินดีต้อนรับ  ** 

ติดต่อหน่วยงานในสังกัด
โรงเรียนในสังกัด
เว็บไซต์ในเครือ สพฐเว็บไซต์ที่น่าสนใจข่าวทั่วไป


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 วางแผนการดำเนินการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา direk 7
2 สพป.เพชรบุรี เขต ๑ ระดมความคิดเห็นการรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๐ direk 32
3 เทศกาลอาหารอร่อย "เพชรสมุทรคีรี" direk 28
4 ค่ายยุวชนคนคุณธรรม direk 51
5 โครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน direk 42
6 การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม สพป.เพชรบุรี เขต ๑ direk 26
7 TO BE NUMBER ONE direk 25
8 อบรมปฏิบัติการ "การแสดงความเคารพ" direk 195
9 สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการประเมินแนวใหม่ direk 194
10 การประชุมผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา สพป.เพชรบุรี เขต 1 ครั้งที่ 2/2560 Chattawat Sookto 184
11 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สพป.ยะลา เขต ๑ Chattawat Sookto 131
12 การนำส่งข้อมูลสารสนเทศเข้าสู่ระบบบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในลักษณะ Online Chattawat Sookto 200
13 เตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาส่งเสริมศีลธรรมดีเด่น direk 114
14 ซักซ้อมความเข้าใจการประเมินด้านการอ่าน การเขียน ของนักเรียนชั้น ป.๑-๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ direk 115
15 เตรียมความพร้อมสู่การอ่านออก เขียนได้ direk 132
16 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สพป.สระบุรี เขต ๒ direk 72
17 ประชุมเตรียมการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2559 Chattawat Sookto 159
18 ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๑ direk 126
19 โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่เสริมสร้างผู้เรียนให้มีทักษะในศตวรรษที่ 21 direk 157
20 งานวันครู ครั้งที่ ๖๑ ประจำปี ๒๕๖๐ direk 251
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 1 จาก 5
Data Center สพป.พบ.1