Please update your Flash Player to view content.

** สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ **  ยินดีต้อนรับ  ** 


นายกนก  ปิ่นตบแต่ง
ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 1
ติดต่อหน่วยงานในสังกัด
โรงเรียนในสังกัด
เว็บไซต์ในเครือ สพฐเว็บไซต์ที่น่าสนใจข่าวทั่วไป


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 เตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาส่งเสริมศีลธรรมดีเด่น direk 4
2 ซักซ้อมความเข้าใจการประเมินด้านการอ่าน การเขียน ของนักเรียนชั้น ป.๑-๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ direk 7
3 เตรียมความพร้อมสู่การอ่านออก เขียนได้ direk 11
4 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สพป.สระบุรี เขต ๒ direk 6
5 ประชุมเตรียมการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2559 Chattawat Sookto 49
6 ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๑ direk 44
7 โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่เสริมสร้างผู้เรียนให้มีทักษะในศตวรรษที่ 21 direk 80
8 งานวันครู ครั้งที่ ๖๑ ประจำปี ๒๕๖๐ direk 130
9 "วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า" ประจำปี 2559 Chattawat Sookto 86
10 “รวมพลังแห่งความภักดี” Chattawat Sookto 119
11 เตรียมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ Chattawat Sookto 79
12 การประชุมผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ Chattawat Sookto 131
13 Tele Conference โรงเรียนประชารัฐ Chattawat Sookto 182
14 ตามรอยพ่อ เรียนรู้บูรพกษัตริย์ไทย direk 250
15 เรียนรู้มีความสุข สนุกกับกิจกรรม นำสู่ทักษะชีวิต direk 204
16 การประชุมผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ direk 334
17 วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๙ direk 119
18 การแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ direk 131
19 ติดตามการขับเคลื่อนนโยบาย "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" direk 122
20 มอบทุนการศึกษา direk 133
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 1 จาก 4
Data Center สพป.พบ.1