Please update your Flash Player to view content.

** สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ **  ยินดีต้อนรับ  ** 

นายประสิทธิ์  ใจช่วง

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบุรี เขต 1

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1

 

ประกาศขับเคลื่อน 4Qs

ติดต่อหน่วยงานในสังกัด
เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด
เว็บไซต์ในเครือ สพฐเว็บไซต์ที่น่าสนใจศูนย์ ITEC


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 รายงานผลการดำเนินงานโครงการติดตามและประเมินผลการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 Chattawat Sookto 698
2 รายงานผลการดำเนินงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การตัดต่อวีดีโอด้วยโปรแกรม Corel Videostudio ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 Chattawat Sookto 610
3 การอบรมเชิงปฏิบัติการ การตัดต่อวีดีโอด้วยโปรแกรม Corel Videostudio direk 827
4 รายงานผลการดำเนินงานการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาประสิทธิภาพการสื่อสารภายในองค์กร (G-Chat) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 Chattawat Sookto 845
5 การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาประสิทธิภาพการสื่อสารภายในองค์กร (G-Chat) direk 880
6 รายงานผลการดำเนินงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบ Smart OBEC และ Smart Area Chattawat Sookto 2480
7 การพัฒนาเว็บไซด์ด้วยเทคโนโลยี Google Apps สำหรับโรงเรียน direk 698
8 รายงานผลการดำเนินงาน โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างสมรรถนะด้วย Google Apps for Education Chattawat Sookto 777
9 การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างสมรรถนะด้วยเทคโนโลยี Google Apps for Education สำหรับผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา direk 704
10 รายงานผลการดำเนินงานโครงการ “Google Apps for Education เพื่อการเรียนการสอนและการปฏิบัติงาน” Chattawat Sookto 1658
11 สกลนคร เขต 3 ดูงาน ITEC PB 1 direk 775
12 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “Google Apps for Education direk 1251
13 รายงานผลการดำเนินงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างเว็บไซต์ด้วย Google Sites ของ สพป.พบ.1 Chattawat Sookto 1013
14 อบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างเว็บไซต์ด้วย Google Sites direk 1124
15 การประชุมทางไกลด้วยระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ direk 1967
16 ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 direk 1656
17 รายงานผลการดาเนินงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการขยายผลการใช้งาน e-office Chattawat Sookto 1232
18 รายงานผลการติดตาม OTPC Wi-Fi Chattawat Sookto 1171
19 คู่มือการใช้ e-office ระบบงานสารบรรญ , วัสดุ , ครุภัณฑ์ Chattawat Sookto 3391
20 e-office 2557 รุ่นที่ 4 direk 1039
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 1 จาก 2
Data Center สพป.พบ.1