Please update your Flash Player to view content.

** สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ **  ยินดีต้อนรับ  ** 


นายกนก  ปิ่นตบแต่ง
ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 1
ติดต่อหน่วยงานในสังกัด
โรงเรียนในสังกัด
เว็บไซต์ในเครือ สพฐเว็บไซต์ที่น่าสนใจกลุ่มงานนโยบายและแผนกรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 บริบทภาพรวม สำนักงานเขตพื้นที่การศึษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ประจำปี 2560 ฐิติกา เพชรสวน 29
2 เอกสารประกอบคำบรรยาย เรื่องการศึกษา 4.0 โดย ดร.ชูศักดิ์ ประเสริฐ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน ฐิติกา เพชรสวน 59
3 ตัวชี้วัดความสำเร็จตาม6ยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษา แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จงกล 130
4 แบบกรอกข้อมูลการวิเคราะห์การพัฒนาโรงเรียนตามหลักการกระจายอำนาจ 4 ด้าน จงกล 119
5 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี (พ.ศ.2560-2564) ฐิติกา 472
6 ตัวอย่าง การเขียนกิจกรรมในโครงการ 5 ระดับ (PB,DB,CB,BB,ID) ฐิติกา 323
7 จุดเน้น 6 ยุทธศาสตร์ กระทรวงศึกษาธิการ ดร.ชูศักดิ์ 1814
8 แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2560 ของกระทรวงศึกษาธิการ ฐิติกา 288
9 (ร่าง) กรอบทิศทางแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2574 ฐิติกา 550
10 นโยบายปีงบประมาณ พ.ศ.2560 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ฐิติกา 1354
11 การวางแผนของสมาคมนักวางแผน ฐิติกา 198
12 การเขียนโครงการของสมาคมนักวางแผน ฐิติกา 230
13 Quality of Education ฐิติกา 253
14 แผนปฏิบัติการประจำปี 2559 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 จงกล 655
15 แนวทางการจัดทำแผนระดับโรงเรียนที่สอดคล้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา(ฉบับปรับปรุงแก้ไขสิงหาคม) วันที่ 30 กันยายน 2558 ฐิติกา 511
16 นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ( พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ ) ดร.ชูศักดิ์ 797
17 ข้อมูลต้นทุนผลผลิตระดับโรงเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ปีการศึกษา 2557 ฐิติกา 469
18 แบบสรุปการใช้จ่ายงบประมาณปีการศึกษาที่ผ่านมาและแบบสรุปงบประมาณที่ได้รับจัดสรรปีการศึกษาปัจจุบัน ฐิติกา 536
19 ตัวอย่างการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษาของโรงเรียนบ้านเนินรัก ฐิติกา 635
20 การจัดทำแผนระดับโรงเรียนที่สอดคล้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา (ฉบับปรับปรุงแก้ไข พฤษภาคม 2558) ฐิติกา 541
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 1 จาก 3
Data Center สพป.พบ.1