Please update your Flash Player to view content.

** สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ **  ยินดีต้อนรับ  ** 

นายศุภชัย  ชนะดี

ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 1

ประกาศขับเคลื่อน 4Qs

ติดต่อหน่วยงานในสังกัด
โรงเรียนในสังกัด
เว็บไซต์ในเครือ สพฐเว็บไซต์ที่น่าสนใจ 

 

 

ของดี...มีให้ดู

alt

          สพป.เพชรบุรี เขต 1  บริหารจัดการศึกษาได้อย่างดีมีคุณภาพ  หลายเขตพื้นที่  มาศึกษาดูงาน

          เมื่อวันที่  18  พฤษภาคม  2560  นายอติศักดิ์  ไนยะกูล  และนายทองศรี  โพธิ์ทอง  รอง  ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2   นำข้าราชการ และลูกจ้างในสำนักงานฯ  มาศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการ  ณ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1  โดยมีนายกนก  ปิ่นตบแต่ง  ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 1  ให้การต้อนรับ  และบรรยายถึงผลความสำเร็จ  และองค์ประกอบในการบริหารงาน

          ผอ.สพป.เพชรบุร เขต 1  ได้กล่าวว่า  ดีใจ และยินดีที่พี่ - เพื่อน - น้อง  ชาวยโสธร  เขต 2  มาศึกษาดูงานในครั้งนี้  ถือว่าได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบการบริหารจัดการ   โดยแนะนำให้ใช้หลักการบริหารงานด้วย  ปณิธาน  7  ประการ  คือ  น่าอยู่  ,  อุ่นใจ ,  คิดอ่านเขียนได้ ,  มีจุดขาย ,  สร้างเครือข่าย ,  ใช้ตัวช่วย  และพร้อมด้วยแหล่งเรียนรู้  นำเอาหลักปณิธานทั้ง  7  ข้อ  หรือ  7  ประการ  มาผนวกในการบริหารงาน   ซึ่งเป็นที่พอใจของคณะศึกษาดูงานเป็นอย่างยิ่ง

 

คลิกชมภาพบางส่วนได้ที่นี่

ทินกร  กล่ำทอง    ภาพ / ข่าว

https://drive.google.com/drive/folders/0B2iTpSaOG2f2UDMwZkVPLUpJcU0

 

 
Data Center สพป.พบ.1