Please update your Flash Player to view content.

** สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ **  ยินดีต้อนรับ  ** 

นายศุภชัย  ชนะดี

ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 1

ประกาศขับเคลื่อน 4Qs

ติดต่อหน่วยงานในสังกัด
โรงเรียนในสังกัด
เว็บไซต์ในเครือ สพฐเว็บไซต์ที่น่าสนใจ 

 

 

เรียนดี มีงาน มีเงิน

altaltaltalt

          ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ เพชรบุรี  มอบเกียรติบัตรผู้สำเร็จการศึกษา  ปีการศึกษา  2559   หวังผู้จบไปมีงานทำ  และเป็นคนดีของสังคม

          เมื่อวันที่  4  เมษายน  2560  นายกนก  ปิ่นตบแต่ง  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1  เป็นประธานการมอบเกียรติบัตร  ให้ผู้สำเร็จการศึกษาจากศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ เพชรบุรี  ณ  ห้องประชุมโรงแรมรอยัลไดมอนด์เพชรบุรี

          นายชฎิล  สรรพภาษิต  ผู้จัดการพื้นที่การคึกษา  ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์  ได้กล่าวรายงานต่อประะานว่า  ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์  เป็นสถานศึกษาแบบศูนย์การเรียนในสถานประกอบการ  ก่อตั้งขึ้นในปีการศึกษา  2549  โดยบริษัท  ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)  ภายใต้การดูแลของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ดำเนินการสอนประเภทวิชาพาณิชยกรรม  สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก  สาาขางานธุรกิจค้าปลีกร้านสะดวกซื้อ  โดยจัดการเรียนการสอนแบบ  "ทวิภาคี"  เรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎี  ควบคู้กับภาคปฏิบัติ  โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ตรง  พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพด้านอาชีพ  ผู้เรียนจะได้ทุนการศึกษาตลอดหลักสูตร  ในระหว่างเรียนผู้เรียนมีรายได้จากการฝึกงาน  และเมื่อสำเร็จแล้ว  สามารถเข้ารับการทำงานกับบริษัท ซีพี ออลล์  ได้  โดยในปีนี้  มีนักศึกษาที่สามารถจบการศึกษาได้  จำนวน  36  คน

          ประธานในพิธี  ได้กล่าวหลังจากที่ได้มอบประกาศนียบัตรให้ผู้สำเร็จการศึกษาแล้วว่า  ขอบคุณบริษัท  ซีพี  ออลล์  จำกัด (มหาชน)  ที่เห็นความสำคัญของผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นแล้ว  ไม่รู้ว่าจะไปเรียน  หรือว่าทำงานอย่างไร  ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์  เพชรบุรี  เป็นสถานศึกษา และสถานประกอบการที่มีคุณภาพ  สามารถผลิตบุคลากรออกสู่้่สังคมได้อย่างมีคุณภาพ  ผู้เรียน  รวมไปถึงผู้ปกครองเกิดความสบายใจเมื่อได้เจ้ามาศึกษา  ณ  ศูนย์การเรียนแห่งนี้  และหวังว่า  ผู้ที่สำเร็จการศึกษาของศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ เพชรบุรี  ในวันนี้  จะไปเป็นบุคลากรที่ดีของสังคม และประเทสชาติต่อไป

 

คลิกชมภาพได้ที่นี่

ทินกร  กล่ำทอง   ภาพ / ข่าว

https://drive.google.com/drive/folders/0B2iTpSaOG2f2ekVQSTNEeDl6VUk

 

 
Data Center สพป.พบ.1