Please update your Flash Player to view content.

** สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ **  ยินดีต้อนรับ  ** 

นายศุภชัย  ชนะดี

ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 1

ประกาศขับเคลื่อน 4Qs

ติดต่อหน่วยงานในสังกัด
โรงเรียนในสังกัด
เว็บไซต์ในเครือ สพฐเว็บไซต์ที่น่าสนใจ 

 

 

การประชุมผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา สพป.เพชรบุรี เขต 1 ครั้งที่ 2/2560

การประชุมผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา สพป.เพชรบุรี เขต 1

ครั้งที่ 2/2560

 

 

 

                    เมื่อวันที่  ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๐  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑  จัดประชุมผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐  ณ ห้องประชุมทองอุไร โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย  โดย นายกนก ปิ่นตบแต่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ ปฏิบัติหน้าที่ ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานการประชุม

มีข้อราชการสำคัญๆ ดังนี้

ก่อนเข้าระเบียบวาระการประชุม

 1. การมอบทุนการศึกษา
 2. การมอบรางวัลงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ ๖๐ ปีการศึกษา ๒๕๕๙
 3. การมอบเกียรติบัตรให้กับบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการตัดต่อวีดีโอด้วยโปรแกรม Corel  Videostudio
 4. การพัฒนาการตัดต่อวีดีโอด้วยโปรแกรม Corel Videostudio โดย ดร.ทัดทอง พราหมณี  ตำแหน่ง ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี

 

ข้อราชการตามระเบียบวาระดังนี้

 1. การพัฒนาด้วย PLC  
 2. การจัดทำ PLC เป็นกลุ่มเครือข่าย
 3. โรงเรียน ICU
 4. โรงเรียนดีใกล้บ้าน กับ ประชารัฐ
 5. การสมัคร e – mail ครู
 6. การ Download DLIT
 7. โรงเรียนคุณธรรม
 8. งบประมาณและการเร่งรัดเบิกจ่าย
 9. การเบิกเงินสวัสดิการ ค่ารักษาพยาบาลและค่าการศึกษาบุตร
 10. การเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ
 11. การจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ปี ๒๕๖๐
 12. ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้ารับเหรียญรางวัล โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
 13. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการสื่อสารตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
 14. นโยบายการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
 15. การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
 16. การบรรพชาอุปสมบททำดีเพื่อพ่อ พระสงฆ์และสามเณร จำนวน ๙,๙๘๙ รูป ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
 17. ยืนยันโรงเรียนดีใกล้บ้าน
 18. เชิญชมถ่ายทอดสดการเสนอโครงการหรือหลักสูตรการอบรมเพื่อพัฒนาครูประจำการ ผ่านระบบ OBECTV

 

 

สุวรี   ทัพนาค     ภาพ/ ข่าว

ดิเรก  สุขประเสริฐ      /ภาพ

คลิกชมภาพบรรยากาศการประชุมได้ที่นี่ค่ะ

https://goo.gl/photos/nbLd6Kc8x1WYADRc6

 

 

 
Data Center สพป.พบ.1