Please update your Flash Player to view content.

** สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ **  ยินดีต้อนรับ  ** 

นายศุภชัย  ชนะดี

ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 1

ประกาศขับเคลื่อน 4Qs

ติดต่อหน่วยงานในสังกัด
โรงเรียนในสังกัด
เว็บไซต์ในเครือ สพฐเว็บไซต์ที่น่าสนใจ 

 

 

P L C เพชรบุรี 1

altaltaltalt

          สพป.เพชรบุรี เขต 1  จัดประชุมผู้บริหาร  มอบทุนการศึุกษา  มอบรางวัลให้นักเรียนที่ชนะการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ  และรับทราบนโยบายกระทรวง ศธ. 

           เมื่อเช้าวันจันทร์ที่  13  มีนาคม  2560  นายกนก  ปิ่นตบแต่ง  ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 1  จัดให้มีการประชุมผู้บริหารการศึกษา และผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด  โดยมีรายละเอียดการประชุมดังนี้  

          วาระที่ 1  เป็นการมอบทุนการศึกษา  จาก  ดร.เลิศจันฑา  สีเหลืองสวัสดิ์  ผู้บริหารแก่งกระจานริเวอร์ไซด์  มอบทุนการศึกษาให้นักเรียนจำนวน  10  ทุน ๆ ละ  500  บาท  ดังนี้  ดญ.สรัลดา  นาคคีรี  รร.บ้านสระดัง , ด.ญ.ขนิษฐา  โสภณ  รร.บ้านสระพัง ,  ด.ช.ธนพัฒน์  บุญปลอด  รร.บ้านสระพัง ,  ด.ญ.นัดบาลี  เยือกเย็น  รร.วัดบางขุนไทร ,  ด.ช.ราเมศร์  จันทร์หอม  รร.วัดบางขุนไทร ,  นายวรเชษฐ  เพ็ญสุวรรณ์  รร.วัดบางขุนไทร ,  ด.ญ.อวิกา  สถิระ  รร.วัดกุฎิ(นันทวิเทศ) ,  ด.ช.วรวิทย์  ช่วยเชื้อ  รร.วัดกุฏิ(นันทวิเทศ) ,  ด.ช.ศิริชัย  ดวงไสว  รร.บ้านทุ่งเฟื้อ  และ  ด.ช.ศรวิษฐา  รัษขนาม  รร.บ้านทุ่งเฟื้อ  เพื่อเป็นทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีผลการเรียนที่ดี  แต่มีความขัดสนทางด้านการเงิน   โดยทางผู้บริจาค  แจ้งความประสงค์ว่า  จะมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนทุกปี

          ระเบียบวาระที่ 2  การมอบรางวัลให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง  การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ  ครั้งที่  66   ณ  ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์  รังสิต   ผลปรากฏว่า  นักเรียนในสังกัด  สพป.เพชรบุรี เขต 1  ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง  อันดับ  1  จำนวน  2  รายการ   และรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่  1  จำนวน  1  รายการ  ดังนี้

          เหรียญทองชนะเลิศเหรียญทอง  อันดับที่ 1   การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์  ประเภทสิ่่งประดิษฐ์  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  4 - 6  ได้แก่  โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย  ประกอบด้วย  ด.ญ.จิราพร  คุ้มวงศ์ , ด.ญ.วีรวดี  อยู่ทอง ,  ด.ญ.อัญญมณีวลัย  ณ  ถลาง  โดยมีนางอุดมลักษณ์  ชูปานกลีบ  และนางสาวศุขภัครอาภา  ไพจิตร  เป็นผู้ฝึกสอน     

           เหรียญทองชนะเลิศ  อันดับที่ 1  การแข่งขันอัฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์  ระดับชันประถมศึกษาปที่  4-6  ได้แก่  โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย  ประกอบด้วย  ด.ญ.ปุญญ์นิตา  เสรีพงศากร ,  ด.ช.พงศกร  ฉิมเฉย ,  ด.ช.ศุภพร  กล่อมอำภา  โดยมี  นางปณิชา  ณัฏฐาไท  เป็นครูผู้ฝึกสอน   และ  รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  1-3  ได้แก่  โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย  คือ  ด.ช.เตชัส  เวียงวีระ  โดยมีนายสมชัย  แซ่เอี้ยว และนายสิทธิชัย  เย็นสวัสดิ์  เป็นครุผู้ฝึกสอน

ซึ่งในครั้งนี้  นายกนก  ปิ่นตบแต่ง  ได้มอบรางวัลให้กับนักเรียนทั้ง  7  คน  ที่ได้สร้างชื่อเสียงให้แก่วงศ์ตระกูล  สถานศึกษา และเขตพื้นที่การศึกษา  พร้อมทั้งได้กล่าวขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุก ๆ ฝ่าย

          ต่อจากนั้นในที่ประชุม  ได้มีการดำเนินการทำ  WORKSHORP   ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ( PLC )  โดยให้ผู้เข้าร่วมประชุมนำปัญหาของแต่ละเครือข่าย  มาร่วมกันหาวิธีการแก้ปัญหา  เช่น  ปัญหาด้านการเรียนของนักเรียน ,  ปัญหาด้านวิธีการเรียนการสอนของครู ,  เทคนิคการสอนที่ครูครวรพัฒนา  รวมไปถึงการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ

 

ทินกร  กล่ำทอง    ภาพ / ข่าว

คลิกชมภาพบางส่วนได้ที่นี่

https://drive.google.com/drive/folders/0BydlVW6Cw5JJSlZQekMtcFU1LXM

หรือที่นี่

https://plus.google.com/photos/116168247166054389730/album/6396853145985653969/6396853147109143970?authkey=CLiipbKK68PKngE

 

 

แก้ไขล่าสุด (วันจันทร์ที่ 13 มีนาคม 2017 เวลา 12:40 น.)

 
Data Center สพป.พบ.1