Please update your Flash Player to view content.

** สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ **  ยินดีต้อนรับ  ** 

นายศุภชัย  ชนะดี

ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 1

ประกาศขับเคลื่อน 4Qs

ติดต่อหน่วยงานในสังกัด
โรงเรียนในสังกัด
เว็บไซต์ในเครือ สพฐเว็บไซต์ที่น่าสนใจ 

 

 

เตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาส่งเสริมศีลธรรมดีเด่น


        เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐  นายกนก ปิ่นตบแต่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ ปฏิบัติหน้าที่ ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานการประชุมการเตรียมความพร้อมนำเสนอผลงานเพื่อรับการประเมินสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาส่งเสริมศีลธรรมดีเด่น ณ ห้องประชุมเพชรพิพัฒน์ สพป.เพชรบุรี เขต ๑ ซึ่งการประชุมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมการนำเสนอผลงานเพื่อรับการประเมินรางวัลหน่วยงานทางการศึกษาส่งเสริมศีลธรรมดีเด่น รางวัลคุณภาพฟื้นฟูศีลธรรมโลก (V-Star Quality Award) ประจำปี ๒๕๕๙ ประเภทสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาส่งเสริมศีลธรรมดีเด่น ซึ่งคณะกรรมการประเมินจะมาตรวจเยี่ยมประมาณปลายเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐


สุวรี   ทัพนาค     ภาพ/ ข่าว


คลิกชมภาพบรรยากาศการประชุมได้ที่นี่ค่ะ
 

 
Data Center สพป.พบ.1