Please update your Flash Player to view content.

** สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ **  ยินดีต้อนรับ  ** 

นายศุภชัย  ชนะดี

ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 1

ประกาศขับเคลื่อน 4Qs

ติดต่อหน่วยงานในสังกัด
โรงเรียนในสังกัด
เว็บไซต์ในเครือ สพฐเว็บไซต์ที่น่าสนใจ 

 

 

ซักซ้อมความเข้าใจการประเมินด้านการอ่าน การเขียน ของนักเรียนชั้น ป.๑-๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๙


        เมื่อ วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ จัดประชุมปฏิบัติการคณะกรรมการดำเนินการประเมินความสามารถด้านการอ่าน การเขียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๙  ณ ห้องประชุมเพชรพิพัฒน์ สพป.เพชรบุรี เขต ๑    

    ซึ่งการประชุมครั้งนี้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ จัดขึ้นเพื่อซักซ้อมความเข้าใจให้กับคณะกรรมการในการดำเนินการประเมินความสามารถด้านการอ่าน การเขียน ที่จะต้องดำเนินการในวันที่ ๒๓ – ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐  ในการนี้ นายสายัณห์ พันนุกิจ รอง ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต ๑ เป็นประธานการประชุม
 

 

สุวรี   ทัพนาค     ภาพ/ ข่าว


คลิกชมภาพบรรยากาศการประชุม  ชุดที่ 1

คลิกชมภาพบรรยากาศการประชุม  ชุดที่ 2

 

 

 
Data Center สพป.พบ.1