Please update your Flash Player to view content.

** สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ **  ยินดีต้อนรับ  ** 

นายศุภชัย  ชนะดี

ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 1

ประกาศขับเคลื่อน 4Qs

ติดต่อหน่วยงานในสังกัด
โรงเรียนในสังกัด
เว็บไซต์ในเครือ สพฐเว็บไซต์ที่น่าสนใจ 

 

 

เปิดบ้านโยธิน

altaltaltalt

          เมื่อวันที่  15 กุมภาพันธ์  2560  นายกนก  ปิ่นตบแต่ง  ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี  เป็นประธานเปิดงาน  "เปิดบ้านการเรียนรู้  ลดเวลาเรียน  เพิ่มเวลารู้  OPEN  HOUSE  2017"  ณ  รร.โยธินบูรณะเพชรบุรี

         กิจกรรมเปิดบ้านการเรียนรู้  ลดเวลาเรียน  เพิ่มเวลารู้ของโรงเรียนโยธินบูรณะ  ในครั้งนี้  จัดขึ้นเพื่อนำผลงานของนักเรียน  ที่ดำเนินการตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ  ออกเสนอต่อสาธารณช่น  อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมอาชีพให้นักเรียนที่มีการเตรียมความพร้อม  เมื่อเรียนจบการศึกษาภาคบังคับแล้ว  โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานทางการศึกษาในพื้นที่ และนอกพื้นที่  มาแนะแนวการศึกษาต่อด้านอาชีพ  และยังได้รับความร่วมมือจากโรงเรียนต่าง ๆ ในเขตอำเภอเขาย้อย  อำเภอบ้านแหลม  จังหวัดเพชรบุรี  และอำเภอปากท่อ  จังหวัดราชบุรี  ส่งนักเรียน และครูเข้าร่วมกิจกรรม  กว่า  400  คน    โดยในงานดังกล่าวจัดให้มีกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย  ทั้งประกวด  แข่งขัน และนำเสนอผลงาน  อาธิเช่น  การทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  การแข่งขันจรวดน้ำ  แระเภทแม่นยำ  การประกวดวาดภาพ   เป็นต้น

          นายนิติพงษ์  ยาวไทยสง  ผอ.รร.โยธินบูรณะเพชรบุรี  ได้กล่าวว่า   กิจกรรมเปิดบ้านการเรียนรู้ในครั้งนี้   นอกจากจะเปิดโอกาสให้นักเรียนที่อยู่ในกลุ่มเครือข่ายเดียวกันแล้ว  ยังเปิดโอกาสให้นักเรียนระดับประถมศึกาา  เข้าร่วมกิจกรรมด้วย  เป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้มีทักษะการทำงานแบบ  4 H  คือ  HAND  HEAD  HEART  และเป็นการพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนที่หลากหลายตามความถนัดของนักเรียน  อีกทั้งยังมีหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน  ร่วมกันบริจาคเงิน  สิ่งของ  และกำลังความรู้ความสามารถมาร่วมงานครั้งนี้อีกมากมาย

 

ทินกร  กล่ำทอง   ภาพ / ข่าว

คลิกชมภาพได้ที่นี่

https://plus.google.com/u/0/photos/116168247166054389730/album/6387267945653466337/6387267949337883666?authkey=CP-V4YPT-4v8aw

 

 
Data Center สพป.พบ.1