Please update your Flash Player to view content.

** สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ **  ยินดีต้อนรับ  ** 

นายศุภชัย  ชนะดี

ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 1

ติดต่อหน่วยงานในสังกัด
โรงเรียนในสังกัด
เว็บไซต์ในเครือ สพฐเว็บไซต์ที่น่าสนใจบริบทภาพรวม สำนักงานเขตพื้นที่การศึษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ประจำปี 2560

 

บริบทภาพรวม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1
ประจำปี 2560

แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 09 กุมภาพันธ์ 2017 เวลา 09:46 น.)

 
Data Center สพป.พบ.1