Please update your Flash Player to view content.

** สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ **  ยินดีต้อนรับ  ** 

นายศุภชัย  ชนะดี

ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 1

ประกาศขับเคลื่อน 4Qs

ติดต่อหน่วยงานในสังกัด
โรงเรียนในสังกัด
เว็บไซต์ในเครือ สพฐเว็บไซต์ที่น่าสนใจ 

 

 

ประชุมเตรียมการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2559

เตรียมความพร้อมการจัดสอบ O-NET ปีการศึกษา ๒๕๕๙

                   เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายกนก ปิ่นตบแต่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ ปฏิบัติหน้าที่ ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงแนวทางปฏิบัติในการดำเนินการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ซึ่งการประชุมครั้งนี้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ จัดขึ้นเพื่อชี้แจงแนวทางปฏิบัติให้กับคณะกรรมการดำเนินการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ระดับสนามสอบ ประกอบด้วย หัวหน้าสนามสอบ กรรมการกลาง กรรมการคุมสอบ เจ้าหน้าที่ประสานงานประจำสนามสอบ นักการภารโรง และคณะทำงานประจำศูนย์สอบ เพื่อให้การดำเนินการจัดสอบ O-NET ในวันที่ ๔ – ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เป็นไปตามขั้นตอนแนวทางปฏิบัติที่ สทศ. กำหนด ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.เพชรบุรี

สุวรี   ทัพนาค     ภาพ/ ข่าว

คลิกชมภาพบรรยากาศการประชุมได้ที่นี่ค่ะ

https://goo.gl/photos/GdbgyWrP2GoAUbo5A

แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 02 กุมภาพันธ์ 2017 เวลา 16:36 น.)

 
Data Center สพป.พบ.1