- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ ยินดีต้อนรับ -

ดร.บดินท์ ธรรมสังวาลย์

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1

 

 

- ว่าง -

 

รองผู้อำนวยการ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1

Data Center สพป.พบ.1
เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด
เว็บไซต์ที่น่าสนใจวันครู 2566 "พลังครู คือหัวใจของการพลิกโฉมคุณภาพการศึกษา"

    วันที่ 16 มกราคม 2566 เวลา 09.00 - 12.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ได้จัดกิจกรรมเนื่องในงานวันครู ครั้งที่ 67 ประจำปี พ.ศ.2566 "พลังครู คือหัวใจของการพลิกโฉมคุณภาพการศึกษา" โดยมีคณะครูในสังกัด เข้าร่วมงาน จำนวน 451 ท่าน ซึ่งได้รับเกียรติจาก ท่านธรรมนูญ ศรีวรรธนะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานในพิธี ดร.บดินท์ ธรรมสังวาลย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 คณะผู้บริหารโรงเรียน ประธานเครือข่ายทั้ง 12 เครือข่าย และแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมงานโดยพร้อมเพรียงกัน ณ หอประชุมโรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย

   ภายในงาน ประกอบด้วยกิจกรรม พิธีเจริญพระพุทธมนต์ พระสงฆ์สมณศักดิ์ จำนวน 9 รูป การถวายภัตตาหารเพล (อาหารปิ่นโต) และเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์ รวมถึงการอ่านสารนายกรัฐมนตรี การกล่าวคำฉันท์ระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ และการกล่าวคำปฏิญาณตนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และพิธีอันเป็นเกียรติยิ่ง ได้แก่ การมอบเกียรติบัตรให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ที่ได้รับรางวัลอันทรงคุณค่า 8 รายการ โดยมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดที่ได้รับรางวัลทั้งสิ้น จำนวน 77 ราย ประกอบด้วย

- รางวัลครูดีศรีเมืองเพชร                             จำนวน 25 ราย
- รางวันพระพฤหัสบดี                                  จำนวน 1 ราย
- รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC Awards)   จำนวน 5 ราย
- รางวัลครูดีในดวงใจ                                  จำนวน 2 ราย
- รางวัลผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น                 จำนวน 8 ราย
- รางวัลครูผู้สอนดีเด่น                                 จำนวน 32 ราย
- รางวัลศึกษานิเทศก์ดีเด่น                          จำนวน 1 ราย
- รางวัลบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น             จำนวน 3 ราย  

การมอบรางวัลให้ทรงเกียรตินี้ ถือเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อลูกศิษย์ได้มีอนาคตที่สดใสต่อไป ตามคำขวัญที่ท่านนายกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา) ได้มอบให้เนื่องในวันครู ปี พ.ศ.2566 "ครูดี ศิษย์ดี มีอนาคต".
alt

alt alt alt

alt alt alt

alt alt alt

alt alt alt

alt alt alt

ภาพกิจกรรมวันครู  คลิก

ภาพ   :   ดิเรก สุขประเสริฐ    พนักงานธุรการ
             ฉัตรวัฒน์ สุขโต       พนักงานบันทึกข้อมูล
             นรา ทูลฉลาด          พนักงานธุรการ
ข่าว   :   พิชญ์พิศุทธ์ ทิมวัฒน์  นักประชาสัมพันธ์