- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ ยินดีต้อนรับ -

ดร.บดินท์ ธรรมสังวาลย์

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1

 

Data Center สพป.พบ.1
เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด
เว็บไซต์ที่น่าสนใจสพป.เพชรบุรี เขต 1 ร่วมกับคณะครู ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียน ช่วยเหลือดูแล มอบเครื่องอุปโภคบริโภค อำเภอบ้านแหลม

    วันที่ 5 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 - 12.30 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 โดย ดร.บดินท์ ธรรมสังวาลย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ได้มอบหมายให้ นางหนึ่งฤทัย จิรประเสริฐวงศ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นักจิตวิทยาโรงเรียน และเจ้าหน้าที่กลุ่ม ร่วมกับคณะครู ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียน พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภค และทุนการศึกษา เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแก่นักเรียนและครอบครัว จำนวน 5 ครอบครัว ได้แก่ ครอบครัวนักเรียนรงเรียนบ้านทุ่งเฟื้อ (เอมสะอาดอำนวย) โรงเรียนบ้านสามแพรก โรงเรียนบ้านท่าแร้ง (สหราษฎร์) โรงเรียนวัดไทรทอง (สาครราษฎร์สงเคราะห์) และโรงเรียนบ้านบางแก้ว (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 44) โดยผู้ปกครองนักเรียนได้ขอบคุณที่สำนักงานฯ ได้ให้ความอนุเคราะห์เครื่องอุปโภคบริโภคและทุนการศึกษา ซึ่งเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่นักเรียนและผู้ปกครอง ภายใต้โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี พ.ศ.2565

                        alt alt

alt  alt alt

 

ภาพ  :   ดิเรก สุขประเสริฐ        พนักงานธุรการ
ข่าว   :  พิชญ์พิศุทธ์ ทิมวัฒน์   นักประชาสัมพันธ์