- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ ยินดีต้อนรับ -

นายบดินท์ ธรรมสังวาลย์

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1

Data Center สพป.พบ.1
เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด
เว็บไซต์ในเครือ สพฐเว็บไซต์ที่น่าสนใจจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 4

     

     

    นายบดินท์  ธรรมสังวาลย์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 เป็นประธานการประชุมการพิจารณางบบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ซึ่ง สพฐ.  ได้แจ้งจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2564  สำหรับเขตพื้นที่การศึกษา  ครั้งที่ 4  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารสำนักงาน  โดยมีรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1  ผู้อำนวยการกลุ่มงาน  และเจ้าหน้าที่กลุ่มนโยบายและแผน  ร่วมกันพิจารณา  เมื่อวันที่  15  กันยายน พ.ศ. 2564  ณ  ห้องประชุมเพชรพิพัฒน์  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1

ชมภาพเพิ่มเติม

https://drive.google.com/drive/folders/1As4oefj_O4Lxa-v7vlieoOZs-cpmERvw?usp=sharing