- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ ยินดีต้อนรับ -

นายบดินท์ ธรรมสังวาลย์

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1

Data Center สพป.พบ.1
เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด
เว็บไซต์ในเครือ สพฐเว็บไซต์ที่น่าสนใจถวายสัตย์ปฏิญาณเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา

     

     

     นายบดินท์  ธรรมสังวาลย์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1  นำข้าราชการ  พนักงานและลูกจ้าง  ร่วมถวายสัตย์ปฏิญาณตนเป็นข้าราชการที่ดี  และเป็นข้าราชการที่ซื่อสัตย์  สุจริต  เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  28  กรกฎาคม  2564   และนำกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต  ณ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1  เมื่อวันที่  19  กรกฎาคม  พ.ศ. 2564

นายดิเรก  สุขประเสริฐ     พนักงานธุรการ     ภาพ / ข่าว

ชมภาพเพิ่มเติม

https://drive.google.com/drive/folders/1Oj6LYSlHtDl9-Q9hKHAGtqh00v35dLcJ?usp=sharing