porno hd xxx pornos perfectgirls Tiffany Mynx Raue Ficken porno blowjob porn videos
sex free pornhub download somali sex video suuny leone bf flim download somali sex video xxx sex videos filmyzilla.com

- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ ยินดีต้อนรับ -

นายบดินท์ ธรรมสังวาลย์

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1

ติดต่อหน่วยงานในสังกัด
เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด
เว็บไซต์ในเครือ สพฐเว็บไซต์ที่น่าสนใจขวัญและกำลังใจให้แก่ครู

     

     

 

     นายบดินท์  ธรรมสังวาลย์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1  ไปรับเชิญให้เป็นประธานมอบรางวัลให้แก่ครูที่ทำชื่อเสียงให้แก่โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย  ในการประชุมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนปิดภาคเรียน  เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่ครูที่ทำประโยชน์แก่โรงเรียน  เสียสละเวลาในการฝึกซ้อมนักเรียน  ทำให้นัก้เรียนได้รับรางวัลต่าง ๆ  ระดับจังหวัด  ระดับภาคและระดับชาติ  เมื่อวันพฤหัสบดี ที่  8  เมษายน  พ.ศ. 2564  เวลา  13.30 น.  ณ  หอประชุมโรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย  ตำบลธงชัย  อำเภอเมืองเพชรบุรี  จังหวัดเพชรบุรี

นายดิเรก  สุขประเสริฐ      พนักงานธุรการ      ภาพ / ข่าว

ชมภาพเพิ่มเติม

https://drive.google.com/drive/folders/1_Ym54FRj_IIJLS-FL1yXRTiSRNQTN28F?usp=sharing

 
Data Center สพป.พบ.1