porno hd xxx pornos perfectgirls Tiffany Mynx Raue Ficken porno blowjob porn videos
sex free pornhub download somali sex video suuny leone bf flim download somali sex video xxx sex videos filmyzilla.com

- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ ยินดีต้อนรับ -

นายบดินท์ ธรรมสังวาลย์

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1

ติดต่อหน่วยงานในสังกัด
เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด
เว็บไซต์ในเครือ สพฐเว็บไซต์ที่น่าสนใจVideo Conference การประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 1/2564

 
     
 
          สพป.เพชรบุรี เขต ๑ ร่วมประชุม Video Conference การประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 1/2564
วันที่ 6 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น. นายบดินท์ ธรรมสังวาลย์ ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 1 พร้อมด้วย นายรังสรรค์ คำชาย รอง ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 1 , นางแสงเดือน เฉื่อยฉ่ำ รองผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 1, นายสัญญา กุลสุวรรณ์ รอง ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 1 , ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมประชุมทางไกล (Video Conference) เพื่อรับนโยบายการจัดการศึกษาและแนวทางปฏิบัติในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ระลอกใหม่ โดยท่าน ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน , รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้บริหารระดับสูงของ สพฐ. เพื่อให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาทั่วประเทศถือปฏิบัติไปในแนวทางเดียวกัน ณ ห้องประชุม สพป.เพชรบุรี เขต 1
สุวรี ทัพนาค นักประชาสัมพันธ์ ภาพ/ข่าว
ฉัตรวัฒน์ สุขโต /ภาพ

Facebook

 
Data Center สพป.พบ.1