Please update your Flash Player to view content.

- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ ยินดีต้อนรับ -

นายจักรพงษ์ ทองเพ็ชร์

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1

 

ติดต่อหน่วยงานในสังกัด
เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด
เว็บไซต์ในเครือ สพฐเว็บไซต์ที่น่าสนใจติดตาม ครูกองทุนการศึกษา

altaltalt

          ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 1 ออกติดตาม โครงการกองทุนการศึกษาและอาหารกลางวันในโรงเรียน

          เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2562 นายจักรพงษ์ ทองเพ็ชร  ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 1  พร้อมด้วย  นายสมพงษ์  เกศรีนิลพรรณ  ศึกษานิเทศก์  ออกติดตามโครงการกองทุนการศึกษา  ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช  บรมนารถบพิตร ณ โรงเรียนบ้านท่าตะคร้อ  อำเภอหนองหญ้าปล้อง  พบนางทิพภาพร  บัวชู  ผอ.รร.ให้การต้อนรับ  และนำเสนอรายละเอียด  โรงเรียนแห่งนี้  มีครูที่เข้าร่วมอยู่ในโครงการกองทุนการศึกษา จำนวน  8  คน  ซึ่งได้รับการบรรจุเป็นที่เรียบร้อย  ประกอบด้วย  ว่าที่ร้อยตรีหญิงวรินดา  ทองทวี , ว่าที่ร้อยตรีศุภวัฒน์  คนมั่น , นางสาวสุนันทา  ย้อมสี , นางสาวคณาธิป  เหี่ยวหอม , นายจักรกฤษณ์  พู่ประภา , นางสาวจิราพร  ผูกศิริ , นางสาวจันทนิภา  แสนหมื่นแล นางสาวณัฐกาญจน์  หลักศรี  ซึ่งทุกคนเป็นผู้ที่มีภูมิลำเนาในท้องถิ่น  ได้กลับมาพัฒนาบ้านเกิด

          ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 1  ได้ให้ข้อคิดสำหรับคุณครูทั้ง  8  คน ว่า  ขอให้ทุกคนได้รับรู้ในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 และรัชกาลที่ 10  ที่พระองค์ท่านทรงมีพระเมตตา  จงตั้งใจปฏิบัติงานให้สมกับสิ่งที่ได้รับพระราชทาน  ขอให้ทุกคนได้เอาใจใส่  เน้นความสามัคคี  ร่วมกันทำงานเป็นทีม  ให้ผลผลิตของเราเป็นคนดี  คนเก่ง และมีความสุข  และสุดท้าย  ได้ตรวจเยี่ยมโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน  พบว่า  โรงเรียนต้องแบกภาระนักเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา  ประมาณ  50  คน  การจัดทำอาหารกลางวันนักเรียนประถมศึกษา  เป็นไปตามที่ สพฐ. กำหนด  เบิกจ่ายเงินกับ  อปท.ตามกำหนดเวลา นักเรียนได้รับสารอาหารครบ 5 หมู่

ทินกร  ภาพ / ข่าว

คลิกชมภาพได้ที่นี่

https://drive.google.com/drive/folders/1fEqQmfOqboH24umd-yyPDSs6INwdou4L 

 

แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม 2019 เวลา 09:19 น.)

 
Data Center สพป.พบ.1