Please update your Flash Player to view content.

- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ ยินดีต้อนรับ -

นายจักรพงษ์ ทองเพ็ชร์

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1

 

ติดต่อหน่วยงานในสังกัด
เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด
เว็บไซต์ในเครือ สพฐเว็บไซต์ที่น่าสนใจทำพันธะสัญญา ฯ

altaltalt

สพป.เพชรบุรี เขต 1 ให้ข้าราชการ / ลูกจ้าง ทุกคน ลงนามในพันธะสัญญาร่วมกัน ให้ความร่วมมือการปฏิบัติงาน  รองรับการประเมิน

           นายศุภชัย  ชนะดี  ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 1 จัดให้มีการลงนามทำพันธะสัญญาระหว่าง  รอง ผอ. , จนท.  กับ  ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 1  รายบุคคล  ที่จะร่วมมือกันปฏิบัติหน้าที่ด้วยความถูกต้อง  ตรงตามกฏ - กติกา  ไม่มีเลี้ยวซ้าย  เลี้ยวขวา  และพัฒนางานให้ก้าวหน้ายิ่ง ๆ ขึ้นไป  พร้อมรอรับการประเมินฯ  จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ซึ่งทุกคน  ขานรับการดำเนินการในครั้งนี้อย่างเต็มใจ

ทินกร  กล่ำทอง   ข่าว / ภาพ

คลิกชมภด้ที่นี่

https://drive.google.com/drive/folders/1JY3EQ5cDLa7xmrNIQLczF6mNKwQ-4u9o

แก้ไขล่าสุด (วันพุธที่ 27 กุมภาพันธ์ 2019 เวลา 16:07 น.)

 
Data Center สพป.พบ.1