Please update your Flash Player to view content.

** สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ **  ยินดีต้อนรับ  ** 

นายจักรพงษ์ ทองเพ็ชร์

รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1

 

ประกาศขับเคลื่อน 4Qs

ติดต่อหน่วยงานในสังกัด
เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด
เว็บไซต์ในเครือ สพฐเว็บไซต์ที่น่าสนใจองคมนตรี ตรวจเยี่ยม

alt

alt

alt 

 

          องคมนตรีตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 47 จังหวัดเพชรบุรี โดยมี ผวจ.เพชรบุรี และผู้บริหารระดับสูงทางการศึกษา ให้การต้อนรับเมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน เวลา 15.00 น. พลเรือเอกพงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี  เดินทางมา ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 47 จังหวัดเพชรบุรี เพื่อตรวจเยี่ยมผลการดำเนินงานรับทราบปัญหาอุปสรรค พร้อมมอบอุปกรณ์การเรียนให้กับนักเรียน  โดยมีนายกอบชัย บุญอรณะ  ผวจ.เพชรบุรี  นายศุภชัย  ชนะดี  ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 1 พร้อมหัวหน้าหน่วยงานทางการศึกษา ในจังหวัดเพชรบุรี ไปให้การต้อนรับ ซึ่งในการเดินทางมาครั้งนี้  องคมนตรียังได้ให้โอวาทกับผู้ที่ไปให้การต้อนรับ และนักเรียน ความหนึ่งว่า "ปัญหา อุปสรรคต่าง ๆ หาใช่เป็นปัญหาไม่ แต่หากเรานำปัญหา และอุปสรรคเหล่านั้น มาพินิจพิจารณาให้ดี  และร่วมกันแก้ไขแล้ว ก็จะบังเกิดผลดี"  จึงถือว่าเป็นปรัชญาที่ให้ทุกคนได้นำกลับไปดำเนินการในชีวิตประจำวันได้อย่างดียิ่ง

          ก่อนที่ท่านองคมนตรีจะเดินทางกับ  ท่านยังได้เยี่ยมชมกิจกรรมของทางโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 47  ประกอบด้วยด้านการกีฬา  ด้านศิลปหัตถกรรม  ด้านผลการเรียน  และด้านอาชีพ  เป็นต้น

วรโชติ / ภาพ

ทินกร / ข่าว

คลิกชมภาพได้ที่นี่

https://drive.google.com/drive/folders/1j-EIqW-RSwVVtWeZyfX09rI6m_3i2SqG?ogsrc=32

แก้ไขล่าสุด (วันอังคารที่ 13 พฤศจิกายน 2018 เวลา 10:12 น.)

 
Data Center สพป.พบ.1