Please update your Flash Player to view content.

** สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ **  ยินดีต้อนรับ  ** 

นายประสิทธิ์  ใจช่วง

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบุรี เขต 1

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1

 

ประกาศขับเคลื่อน 4Qs

ติดต่อหน่วยงานในสังกัด
เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด
เว็บไซต์ในเครือ สพฐเว็บไซต์ที่น่าสนใจคารวะพ่อเมือง

altalt

          ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 1  เข้าคารวะแสดงความยินดี ผวจ.เพชรบุรี  เมื่อคราวมารับตำแหน่งใหม่

          นายศุภชัย  ชนะดั  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1  พร้อมด้วย  นายสายัณห์  พันนุกิจ  รอง ฯ  และ  ผอ.กลุ่ม / หน่วย  ในสำนักงาน ฯ  เข้าคารวะ และแนะนำสำนักงานฯ  ต่อนายกอบชัย  บุญอรณะ  ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี  เมื่อคราวมารับตำแหน่ง ผวจ.เพชรบุรี

          ในการนี้  ผวจ.เพชรบุรี  ได้กล่าวขอบคุณ  สอบถามถึงสถานศึกษา  ปัญหาต่าง ๆ ด้านการจัดการศึกษา  จาก  ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 1  พร้อมยืนยังจะให้ความร่วมมือในการบริหารการศึกษา  กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1  เพื่อให้เด็ก และเยาวชนในจังหวัดเพชรบุรี  ได้มีการศึกษา  มีความรู้ความสามารถ  มีงานทำ  ห่างไกลยาเสพติด  และอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข

ทินกร  กล่ำทอง  ภาพ / ข่าว

คลิกชมภาพได้ที่นี่

https://drive.google.com/drive/folders/1ZAIRviDo8wjXl1dOyo2eBq6EP7dmMfxE?ogsrc=32

 
Data Center สพป.พบ.1