Please update your Flash Player to view content.

** สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ **  ยินดีต้อนรับ  ** 

นายศุภชัย  ชนะดี

ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 1

ประกาศขับเคลื่อน 4Qs

ติดต่อหน่วยงานในสังกัด
เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด
เว็บไซต์ในเครือ สพฐเว็บไซต์ที่น่าสนใจ 

 

 

กีฬา..เขาย้อย

altaltaltalt

เครือข่ายที่ 5 และ 6  ร่วมส่งเสริมสุขภาพพลานามัยเด็ก

          เมื่อเช้าวันที่  10 ตุลาคม 2561  นายศุภชัย  ชนะดี  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1  เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาของกลุ่มเครือข่ายที่ 5  และกลุ่มเครือข่ายที่ 6  ณ  สนามกีฬาโรงเรียนบ้านเขาย้อย  อำเภอเขาย้อย  จังหวัดเพชรบุรี  โดยมีนายสายัณห์  พันนุกิจ  ประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขัน  เป็นผู้กล่าวรายงาน

          การจัดกิจกรรมครั้งนี้  เพื่อเป็นการเสริมสร้างสุขภาพพลานามัย  การใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์  สร้างเจตนคติที่ดีต่อการกีฬา  เห็นคุณค่าความสำคัญของการเล่นกีฬา  ก่อให้เด็กนักเรียนได้แสดงออกซึ่งความสามารถของตนเองออกมาให้เห็น  เป็นคนดี  มีน้ำใจ  รู้แพ้  รู้ชนะ  รู้อภัย  ด้วยการจัดให้มีการแข่งขันกีฬาภายในกลุ่มเครือข่ายของทั้งสองเครือข่าย  ประกอบด้วยชนิดกีฬาต่าง ๆ คือ  ฟุตบอลชาย , วอลเล่ยบอลชาย - หญิง ,  เซปัคตะกร้อชาย , เปตองชาย - หญิง , เทเบิลเทนนิสชาย - หญิง   และการแข่งขันกรีฑานักเรียน  โดยมีนักเรียนจากในกลุ่มเครือข่ายเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้จำนวน  19  โรงเรียน  ประกอบด้วย  โรงเรียนบ้านเขาย้อย , โรงเรียนวัดท้ายตลาด , โรงเรียนวัดยาง , โรงเรียนวัดดอนทราย , โรงเรียนวัดเทพประชุมนิมิตร , โรงเรียนวัดหนองปรง , โรงเรียนวัดกุญชรวชิราราม , โรงเรียนวัดเขาสมอระบัง , โรงเรียนบ้านเนินรัก , โรงเรียนวัดมณีเลื่อน , โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 13 , โรงเรียนบ้านหนองชุมพล , โรงเรียนวัดทรงธรรม , โรงเรียนบ้านหนองประดู่  , โรงเรียนวัดห้วยโรง , โรงเรียนวัดกุฏิ , โรงเรียนวัดโพธิ์ , โรงเรียนวัดหนองส้ม  และโรงเรียนบ้านสระพัง  

          การจัดกิจกรรมครั้งนี้  ยังมีผู้มีจิตศรัทธาสนับสนุนการแข่งขันกีฬา  ทั้งจากภาคประชาชน และภาครัฐ  โดยเฉพาะโรงเรียนเขาย้อยวิทยา  สนับสนุนวงดุริยางค์  สถานีตำรวจภูธรเขาย้อย  โรงพยาบาลอำเภอเขาย้อย  ผู้ปกครองนักเรียน และคณะครู  รวมถึงผู้บริหารทุกคน  ประธานในพิธีได้กล่าวขอบคุณทุกฝ่ายที่เล็งเห็นความสำคัญของนักเรียนเป็นที่ตั้ง  ร่วมกันสนับสนุนส่งเสริมในทางที่ถูกที่ควร  หวังให้นักเรียนได้เป็นบุคลากรที่ดี  มีคุณภาพ  สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข

คลิกชมภาพกิจกรรมได้ที่นี่

ทินกร  กล่่ำทอง  ภาพ / ข่าว

https://drive.google.com/drive/folders/1om-xKCC2VuuPHy6f8ppWPT08puJEMQB7?ogsrc=32

 

 
Data Center สพป.พบ.1