Please update your Flash Player to view content.

** สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ **  ยินดีต้อนรับ  ** 

นายศุภชัย  ชนะดี

ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 1

ประกาศขับเคลื่อน 4Qs

ติดต่อหน่วยงานในสังกัด
เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด




เว็บไซต์ในเครือ สพฐ



เว็บไซต์ที่น่าสนใจ







 

 

 

พัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ

alt

altaltalt

          สพป.เพชรบุรี เขต 1  จัดอบรมพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ  ให้กับผู้บริหารสถานศึกษา , ผู้รักษาการฯ และบุคลากรทางการศึกษาที่เกษียณอายุราชการ

          เมื่อเช้าวันที่  14 กันยายน 2561  นายศุภชัย  ชนะดี  ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 1  ได้จัดให้มีการอบรมเรื่อง  "การพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ"  ให้กับผู้อำนวยการโรงเรียน , ผู้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน  และข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาที่เกษียณอายุราชการในปีนี้  ณ  ห้องประชุมนพรัตน์  โรงแรมรอยัลไดมอนด์เพชรบุรี

          โดยการจัดอบรมในครั้งนี้  เริ่มจากการแสดงปาฐกถาธรรม  โดยท่านพระมหาวรพจน์  คัมภีรปัญโญ  ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุวรวิหาร  พระอารามหลวง  เรื่อง  "การทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข"  ต่อจากนั้น  เป็นการบรรยายพิเศษเรื่อง  "การพัฒนาทีมงานและการสร้างมนุษย์สัมพันธ์,  การขจัดความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์  และการสื่อสาร"  โดยวิทยากรพิเศษ  นายไพรัช  มณีโชติ  ผอ.สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1  สุดท้าย   เป็นพิธีการมอบเกียรติบัตรให้กับข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา  ที่เกษียณอายุราชการในปีนี้  จำนวน  77  ราย  ซึ่งสร้างความหิติยินดีเป็นอย่างยิ่งกับข้าราชการที่เกษียณอายุราชการ  อีกทั้งยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์  การหาแนวทาง  วิธีการทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข

ทินกร  กล่ำทอง   ข่าว

สำหรับภาพบรรยากาศ  จะลงให้ภายหลัง

 
Data Center สพป.พบ.1