Please update your Flash Player to view content.

** สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ **  ยินดีต้อนรับ  ** 

นายศุภชัย  ชนะดี

ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 1

ประกาศขับเคลื่อน 4Qs

ติดต่อหน่วยงานในสังกัด
เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด
เว็บไซต์ในเครือ สพฐเว็บไซต์ที่น่าสนใจ 

 

 

ดิสสเลิศ 1

altaltalt

          สนา่มสร้างปัญญา  หวังเพียงว่า   ให้เด็กได้มีการพัฒนาด้วยตัวเอง

          เมื่อเช้าวันอาทิตย์ที่  9  กันยายน  2561  นายดิสสกร  กุนธร  ประธานมูลนิธิสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา  พร้อมคณะ  ได้เดินทางมามอบสนามเด็กเล่น  "สนามเด็กเล่นสร้างปัญญาดิสสเลิศ 1"  ให้กับโรงเรียนบ้านหนองรี  อำเภอหนองหญ้าปล้อง  โดยมีนายศุภชัย  ชนะดี  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1  เป็นประธานรับมอบ

          สืบเนื่องมาจากท่านพระครูสุนทรวัชรการ  เจ้าอาวาสวัดลิ้นช้าง  ได้นำคุณดิสสกร  กุนธร  ประธานสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา และคณะ  มาสร้างสนามเด็กเล่นให้กับโรงเรียนบ้านหนองรี  ซึ่งเป็นสนามเด็กเล่นที่ใช้ธรรมชาติเป็นอุปกรณ์  เช่น  ฐานกระบะทราย  เพื่อฝึกให้เด็กเล็ก ๆ  ได้ใช้ประสาทมือ  ประสาทสมอง  ในการเล่น ,  ฐานเชือก  ก็เป็นการใช้เชื่อกพลาสติก  หรือเชือกปอ  ซี่งเป็นธรรมชาติมาผูก  มาถักเป็นชั้น ๆ  เพื่อให้นักเรียนได้มีการปีนไต่  สร้างความเข้มแข็ง  สร้างการใช้ความคิด  , ฐานหน้าผา  ,  ฐานสระน้ำ  เพื่อฝึกให้นักเรียนได้รู้จักการช่วยเหลือตัวเองเมื่อมีภัยในน้ำ   ฐานบ้านต้นไม้   และอื่น ๆ อีกที่ใช้ธรรมชาติมาสร้างสรรค์   โดยได้รับความร่วมมือจากประชาชนในท้องถิ่น  วัด  และผู้มีจิตศรัทธาร่วมกัน  ใช้งบประมาณทั้งสิ้น  450,000  บาท  ดังนั้น  นอกจากจะเรียกสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาแห่งนี้ว่า  "สนามเด็กเล่่นสร้างปัญญาดิสสเลิศ 1"  แล้ว  ก็ยังสามารถเรียกอีกชื่อหนึ่งได้ว่า   "สนามบวร"  เพราะได้รับความร่วมมือจาก  บ้าน (บ)  วัด (ว) และโรงเรียน (ร)

          นางอมรา  สุขโข  รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองรี  พร้อมด้วยคณะครู  นักเรียน  นักการภารโรง และคณะกรรมการสถานศึกษา  ขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน  อาธิเช่น  ท่านพระครูสุนทรวัชรการ  เจ้าอาวาสวัดลิ้นช้าง  คุณดิสสกร  กุนธร  คุณบุญเลิศ  เจริญทอง  คุณพรอนงค์  นิยมค้า  คุณบังอร  บัวเมือง  คุณสุพัตตรา  คุณชลอ  แย้มพยุง  คุณชวนชม  เพชรลืม  และอีกหลาย ๆ ท่านที่มิได้เอ่ยนาม  ที่เล็งเห็นความสำคัญของเด็ก ๆ ที่อยู่ในดินแดนที่ห่า่งไกล  พร้อมทั้งจะใช้ และดูแลรักษาสนามแห่งนี้ให้ใช้ประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่ามากที่สุด  อนึ่งหลังจากพิธีมอบสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาดิสสเลิศ 1 แล้ว  คุณดิสสกร  กุนธร  ยังมอบเงินเพื่อเป็นทุนให้อีก  10,000  บาท

ทินกร  กล่ำทอง  ภาพ / ข่าว

คลิกชมภาพได้ที่นี่

https://drive.google.com/drive/folders/1DUqOqzg044hb-QDjSkwb5DjvKVCL_-fG?ogsrc=32

 

 
Data Center สพป.พบ.1