Please update your Flash Player to view content.

** สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ **  ยินดีต้อนรับ  ** 

นายศุภชัย  ชนะดี

ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 1

ประกาศขับเคลื่อน 4Qs

ติดต่อหน่วยงานในสังกัด
โรงเรียนในสังกัด
เว็บไซต์ในเครือ สพฐเว็บไซต์ที่น่าสนใจ 

 

 

อาหารกลางวันเยี่ยม

altalt

          ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 1  ลงพื้นที่ตรวจการดำเนินงาน  โครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึุกษา

          เมื่อบ่ายวันพุธที่ 20 มิ.ย. 61  นายศุภชัย  ชนะดี  ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 1  ลงพื้นที่โรงเรียนวัดปากลัด และโรงเรียนวัดปากอ่าว  อำเภอบ้านแหลม  ตรวจการบริหารงานโครงการอาหารกลางวันนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา  พบว่้า  โรงเรียนวัดลัด  มีจำนวนนักเรียนมีเพียง  31  คน  รายหัวนักเรียนที่ได้รับเพียงวันละ  600  กว่าบาท  แต่สามารถบริหารเงินเพื่อใช้ในโครงการอาหารกลางวันของนักเรียนได้อย่างมีคุณภาพ  นักเรียนได้รับประทานอาหารอย่างเต็มที่   ซึ่งเป็นผลมาจากการได้รับบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธา  และเจ้าอาวาสวัดปากาลัด  ที่คอยสนับสนุนดูแลอยู่เสมอ

          ส่วนที่โรงเรียนวัดปากอ่าว  ก็เช่นกัน  มีผู้ปกครอง  และผู้มีจิตศรัทธาร่วมกันดำเนินการให้นักเรียนได้มีอาหารที่มีคุณภาพ  ครบตามหลักโภชนาการ  ซึ่งทั้ง  2  โรงเรียน  ก็มีการใช้โปรแกรม  Thai  Schoo  Lunch  มาบริหารจัดการโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนด้วย

          อีกส่วนหนึ่งที่  ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 1  ลงไปเยี่ยมโรงเรียนในครั้งนี้  ติดตามการอ่านออก - เขียนได้  ของนักเรียน  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน และปัญหาที่จะต้องเร่งแก้ไขในเบื้องต้น  พบว่า  ทั้ง  2  โรงเรียน  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในเกณฑ์ต้น ๆ ของเขตพื้นที่ และของระดับประเทศ  ปัญหามีเพียงเรื่องของจำนวนนักเรียนที่ลดลง  ได้เสนอแนวทางให้ร่วมกันแก้ไขปัญหา  โรงเรียนดีใกล้บ้าน  ให้กับทั้ง  2  โรงเรียน

ทินกร  กล่ำทอง   ภาพ / ข่าว

คลิกชมภาพได้ที่นี่

https://drive.google.com/drive/folders/1WHaF_46xvVKtL5DoCwfYeQpeTYSz2G3q

 

 
Data Center สพป.พบ.1