Please update your Flash Player to view content.

** สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ **  ยินดีต้อนรับ  ** 

นายศุภชัย  ชนะดี

ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 1

ประกาศขับเคลื่อน 4Qs

ติดต่อหน่วยงานในสังกัด
โรงเรียนในสังกัด
เว็บไซต์ในเครือ สพฐเว็บไซต์ที่น่าสนใจ 

 

 

ติดตามอาหารกลางวัน

alt

alt

          ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 1  ตรวจเยี่ยมโรงเรียน  เน้นโครงการอาหารกลางวัน และการอ่านออกเขียนได้

          เมื่อบ่ายของวันที่  19  มิ.ย.  61  นายศุภชัย  ชนะดี  ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 1  ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านทุ่งเฟื้อ และโรงเรียนวัดบางลำภู  ติดตามการบริหารงบประมาณโครงการอาหารกลางวันนักเรียน  โครงการนมโรงเรียน และติดตามการเรียนการสอนของคุณครู  มุ่งเน้นให้นักเรียนอ่านออกเขี้ยนได้

          จากการลงพื้นที่ในครั้งนี้พบนายโกศล  กรีทวี  ผอ.รร.บ้านทุ่งเฟื้อให้การต้อนรับ  พร้อมรายงานให้ทราบว่า  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียน  ใช้ระบบการเรียนผ่านทาง  DILT  โดยมีโรงเรียนไกลกังวลเป็นโรงเรียนแม่  นักเรียนมีคุณครูคอยดูแล  คุณครูจะใช้การเรียนการสอน DLTV  จากวิชาที่ตนเองไม่ถนัด  ส่วนวิชาที่ถนัด  ก็จะสอนเอง  ซึ่งผลการจัดกิจกรรมลักษณะนี้  นักเรียนสามารถอ่านออกเขียนได้  มีผลสัมฤทธิ์ที่ดี  นักเรียนได้เป็นตัวแทนศูนย์เครือข่าย  ตัวแทนเขตพื้นที่  เข้าแข่งขันกิจกรรมในระดับภาคจนได้รับรางวัลมากมาย  โดยมีกิจกรรมที่น่าสนใจ  คือ  การอ่านหนังสือกับครู  แบบ  "ตัวต่อตัว"  อีกทั้งนักเรียนยังสามารถสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษแบบเบื้องต้นได้  เป็นต้น

          ส่วนที่โรีงเรียนวัดบางลำภู  ผู้บริหารไม่มี  ครูรักษาการณ์  ได้นำชมพร้อมรายงานให้ทราบถึงการบริหารงบประมาณโครงการอาหารกลางวันว่า  นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวัน  100 %  นมโรงเรียนจัดส่งโดย  อปท. ครบทุกงวด  โรงเรียนดำเนินการตามระเบียบของ  สพฐ.

ทินกร  กล่ำทอง   ภาพ / ข่าว

คลิกชมภาพได้ที่นี่

http://drive.google.com/drive/u/1/folders/0B2iTpSaOG2f2ejRXM2xqWWtmVjA 

 
Data Center สพป.พบ.1