Please update your Flash Player to view content.

** สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ **  ยินดีต้อนรับ  ** 

นายศุภชัย  ชนะดี

ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 1

ประกาศขับเคลื่อน 4Qs

ติดต่อหน่วยงานในสังกัด
เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด
เว็บไซต์ในเครือ สพฐเว็บไซต์ที่น่าสนใจ 

 

 

ห้วยโรง - สระพัง

altaltaltalt

          นายศุภชัย  ชนะดี  ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 1  พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์  ผู้รับผิดชอบ  ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดห้วยโรง และโรงเรียนบ้านสระพัง

          พบผู้บริหารของทั้งสองโรงเรียนอยู่่ให้การต้อนรับ  พร้อมนำเสนอผลงานของโรงเรียนในช่วงปีที่ผ่านมา  ต่อจากนั้น  ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 1  ได้มอบนโยบายให้โรงเรียนร่วมกันปฏิบัติ  เช่นเรื่อง  การอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนชั้นอนุบาล 3  การพัฒนาความรู้ความสามารถของนักเรียนให้เพิ่มขึ้นอีก  โดยเฉพาะด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน

ทินกร  กล่ำทอง   ภาพ / ข่าว

คลิ๊กชมภาพได้ที่นี่

https://drive.google.com/drive/folders/1nd0rrHTH0q1x1dsdNKDmZh3FkR7Z94t9

 

 
Data Center สพป.พบ.1