Please update your Flash Player to view content.

** สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ **  ยินดีต้อนรับ  ** 

นายศุภชัย  ชนะดี

ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 1

ประกาศขับเคลื่อน 4Qs

ติดต่อหน่วยงานในสังกัด
โรงเรียนในสังกัด
เว็บไซต์ในเครือ สพฐเว็บไซต์ที่น่าสนใจ 

 

 

เยี่ยมวัดกุฏิ

altalt

          ผอ.เพชร 1  ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด  พร้อมมอบนโยบาย

          เมื่อเช้าวันที่  6  ก.พ.61  นายศุภชัย  ชนะดี  ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 1  ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดกุฏิฯ  พบนายไชยา  จารีย์  ผู้อำนวยการโรงเรียนอยู่้ให้การต้อนรับ  พร้อมนำเยี่ยมให้กำลังใจครูผู้สอน และนักเรียนทุกชั้นเรียน  ต่อจากนั้น  ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 1  ได้มอบนโยบายให้กับ ผอ.รร. และครูผู้สอนว่า  ในปีการศึกษา  2561 นี้  ต้องการให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน  ได้มีการพัฒนาที่สูงขึ้น  โดยเฉพาะในช่วงชั้นก่อนประถมศึกษา  หรืออนุบาล  โดยเน้นให้เมื่อจบภาคเรียนที่ 2  ขอให้นักเรียนชั้นอนุบาล  ที่จะเตรียมขึ้นเรียนชั้น  ป.1  อ่านออก - เขียนได้  เพื่อเป้นการเตรียมความพร้อมของนักเรียในเบื้องต้น  อีกทั้ง  ยังเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ปกครองว่า  โรงเรียนใกล้บ้าน  สามารถสอนให้บุตร - หลานของเขาเหล่านั้น  มีความรู้  ความสามารถได้เช่นเดียวกับโรงเรียนขนาดใหญ่ ๆ ได้ 

          สุดท้ายได้ชื่นชมโรงเรียนว่า  มีความสะอาด  เป็นระเบียบ  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปี 2559  อยู่ในเกณฑ์ที่ดี  และขอให้โรงเรียนได้นำนโยบายหลักของกระทรวงศึกษาธิการ,  ของ สพฐ.  สพป.พบ.เขต 1  และนโยบาย  4Gs  ของ ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 1  ไปปฏิบ้ัติ  โดยเฉพาะเรื่องของ  "คุณภาพของผู้เรียน"

ทินกร  กล่ำทอง   ภาพ / ข่าว

คลิกชมภาพได้ที่นี่

https://drive.google.com/drive/folders/1_S8e0D3il4QIewURXrq5PhWhtvzi2QBU

 

          

 
Data Center สพป.พบ.1