Please update your Flash Player to view content.

** สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ **  ยินดีต้อนรับ  ** 

นายศุภชัย  ชนะดี

ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 1

ประกาศขับเคลื่อน 4Qs

ติดต่อหน่วยงานในสังกัด
โรงเรียนในสังกัด
เว็บไซต์ในเครือ สพฐเว็บไซต์ที่น่าสนใจ 

 

 

ตั้งเป้า...เอาชัย

alt

 

altaltaltaltaltaltalt

          ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 1  ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด  พบปัญหา  พร้อมชักชวนให้ครูได้ร่วมแก้ไขปัญหา  โดยใช้หลัก  4 Q

          เมื่อเช้าวันที่  29 มกราคม  2561  นายศุภชัย  ชนะดี  ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 1  พร้อมด้วย รอง ฯ และศึกษานิเทศก์  ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านหนองมะขาม , โรงเรียนวัดถิ่นปุรา , โรงเรียนวัดหนองไม้เหลือง และโรงเรียนบ้านดอนมะขามช้าง  พบว่า  โรงเรียนวัดถิ่นปุรา และโรงเรียนบ้านดอนมะขามช้าง  ไม่มีผู้บริหาร  ครูต้องทำหน้าที่  2  หน้าที่  โดยเฉพาะโรงเรียนวัดถิ่นปุรา  มีครูปฏิบัติการเพียงคนเดียว  รักษาการณ์ ผอ.รร. มานาน  แต่ก็ชื่นชมว่า  สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ดีเยี่ยม  บรรยากาศน่าเรียน  ความสะอาด  ความเป็นระเบียบมีมาก  พร้อมรับปากจะติดตามเรื่องของครูที่ขาด และผู้บริหารที่ว่างให้อย่างเร่งด่วน   บางโรงเรียน  คณะครูได้ร่วมกันใช้วิธีการจัดหาครูผู้ช่วย  ด้วยการใช้เงินส่วนตัว  จ้างครูผู้มีความรู้ความสามารถตรงตามที่โรงเรียนต้องการ  มาช่วยสอน  ซึ่งถือว่า  เป็นผู้เสียสละเพื่องานราชการเป็นอย่างยิ่ง  

          สำหรับโรงเรียนวัดหนองไม้เหลือง  มีนายเสรี  ศรีสุกใส  เป็นผู้บริหาร  ได้ดำเนินการตามนโยบายของกระทรวงฯ , นโยบายของ ศธ. ,นโยบายของเขตพื้นที่ อีกทั้งยังนำเอานโยบายเก่า ของ สพป.เพชรบุรี เขต 1  มาดำเนินการ  ซึ่งเกิดผลเป็นอย่างยิ่ง  

          สุดท้าย  ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 1  ได้ชักชวนให้ทุกคุณครูโรงเรียน  ได้ตั้งอกตั้งใจที่จะปฏิบัติหน้าที่เพื่อเด็ก ๆ  เห็นความสำคัญของส่วนรวมเป็นที่ตั้ง  นำเอาแนวพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชการที่ 9  มาปฏิบัติ  ให้เกิดประโยชน์สูงสุด   และเพื่อดำเนินการตามแนวนโยบาย  4 Q  ของ สพป.เพชรบุรี เขต 1  ชักชวนให้ทุกคนพยายามสร้างจุดประสงค์ของตัวเอง  และพยายามทำให้ได้เป็นเบื้องต้น  คือ  เรื่องการสอนที่ให้เด็กอ่านออกเขียนได้  ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล  เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้ปกครอง  เป็นต้น

ทินกร  กล่ำทอง   ภาพ / ข่าว

คลิกชมภาพกิจกรรมได้ที่นี่

https://drive.google.com/drive/folders/1bSIX1BndZGrCp1UYCJ9qCiNajnK1vRpy

 

 
Data Center สพป.พบ.1