Please update your Flash Player to view content.

** สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ **  ยินดีต้อนรับ  ** 

นายศุภชัย  ชนะดี

ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 1

ประกาศขับเคลื่อน 4Qs

ติดต่อหน่วยงานในสังกัด
โรงเรียนในสังกัด
เว็บไซต์ในเครือ สพฐเว็บไซต์ที่น่าสนใจ 

 

 

พบแล้ว

altaltaltaltaltalt

          ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 1  พร้อมคณะ  ลงติดตามนโยบาย  4 Q  จากโรงเรียนในสังกัด  หวังพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทุกด้านจากสถานศึกษา

          เมื่อวันที่  25 ม.ค. 61  นายศุภชัย  ชนะดี  ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 1  พร้อมด้วย รอง ผอ. และ ศน.  ลงพื้นที่โรงเรียนในสังกัด  จำนวน  5  โรงเรียน  ประกอบด้วย  โรงเรียนบ้านบ่อหวาย , โรงเรียนบ้านดอนยาง , โรงเรียนบ้านดอนยี่กรอก , โรงเรียนบ้านบ่อโพง และโรงเรียนวัดหนองหว้า  พบว่า  ทุกโรงเรียนผู้บริหารอยู่ปฏิบัติหน้าที่ตามปกติ  บรรยากาศของการจัดพื้นที่ในโรงเรียนน่าเป็นที่มาศึกษาหาความรู้  แต่บางโรงเรียนก็ต้องมีการปรับปรุง  โรงเรียนมีการใช้อุปกรณ์ที่ไม่น่าจะมีประโยชน์  แต่นำมาใช้ให้เป็นประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่า  (รถโมบายยูนิต) ได้รับความร่วมมือจากครูเก่า  จากปราชญ์ในพื้นที่ที่มีความรู้ความสามารถ  มาช่วยเป็นวิทยากรพิเศษ  ซึ่งการไปเยี่ยมโรงเรียนในครั้งนี้  ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 1  ได้ย้ำให้ทุกโรงเรียน  ได้ดำเนินการตามแนวนโยบาย  4Q  ของ ผอ.สพป.  เพื่อที่จะร่วมกันพัฒนาศักยภาพของบุคลากร  นักเรียน  และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้ดีขึ้น  สามารถพัฒนาอันดับไปอยู่ระดับต้น ๆ ของประเทศให้ได้   โดยให้ผู้บริหาร และครูผู้สอน  ตั้งเป้าประสงค์ของการจัดกิจกรรม  แล้วดำเนินการตามเป้าประสงค์นั้นให้ได้  เช่น  ตั้งเป้าหมายไว้ว่า  สิ้นปีการศึกษา  นักเรียนอนุบาล  3  สามารถอ่านออก  เขียนได้  เป็นต้น

ทินกร  กล่ำทอง   ภาพ / ข่าว

คลิกชมภาพได้ที่นี่ 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1JiyzGBhxzNeq1itov_FW93Zu7WEZxfY-

 

 

 

 

แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม 2018 เวลา 20:22 น.)

 
Data Center สพป.พบ.1