Please update your Flash Player to view content.

** สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ **  ยินดีต้อนรับ  ** 

นายศุภชัย  ชนะดี

ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 1

ประกาศขับเคลื่อน 4Qs

ติดต่อหน่วยงานในสังกัด
โรงเรียนในสังกัด
เว็บไซต์ในเครือ สพฐเว็บไซต์ที่น่าสนใจ 

 

 

เฉลิมรัชสมัย ครูไทยพัฒนา

 

alt

alt

alt

          สพป.เพชรบุรี เขต 1  ร่วมกับ  ศธจ.เพชรบุรี   จัดกิจกรรมงานวันครู  ครั้งที่  62  ณ  หอประชุมใหญ่โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย

          นายศุภชัย  ชนะดั  ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 1  กล่าวว่า  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1  ร่วมกับสำนักงานศึกษาะิการจังหวัดเพชรบุรี  จัดกิจกรรมเนื่องในงานวันครู  ครั้งที่  62  ประจำปี  2561  ในวันที่  16  มกราคม  2561  ณ  หอประชุมใหญ่โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์  ร่วมกันทำบุญอุทิศกุศลส่งไปยังครูผู้มีพระคุุณ  ให้ทุกคนเห็นความสำคัญของความเป็นครู  สร้างความสามัคคีกลมเกลียวกันในหมู่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  โดยในพิธีครั้งนี้  ได้รับเกียรติจากนางฉัตรพร  ราษฏร์ดุษดี  ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี  ให้เกียรติมาเป็นประธาน  พร้อมมอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติให้กับครูที่สร้างคุณงามความดี  มีพิธีสงฆ์เพื่อสร้างความเป็นสิริมงคล  และร่วมกันกล่าวคำฉันท์ระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง  การร่วมกันกล่าวคำปฏิญาณตน  ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10  เนื่องในวันครู

          ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 1  ย้ำว่า  ขอให้ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดทุกคน  เข้ามาร่วมพิธีในวันดังกล่าว  เพื่อที่จะได้พบกันเป็นครั้งแรกในฐานะที่มาปฏิบัติหน้าที่  ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 1  ซึ่งยังไปพบเพื่อนครูไม่ครบทุกโรงเรียน  อีกทั้งต้องการให้ทุกคนได้มาชมผลงานของเพื่อนครูที่มีผลงานดีเด่น  จนได้รับรางวัลทั้งระดับจังหวัด  ภูมิภาค และระดับประเทศ  สามารถนำไปเป็นแบบอย่างได้  สุดท้าย  ขอบคุณโรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย  ที่ให้การสนับสนุนด้านบุคลากร และสถานที่

ทินกร  กล่ำทอง   ภาพ / ข่าว

คลิกชมกิจกรรมตัวอย่างได่้ที่นี่  

https://drive.google.com/drive/folders/15T7Gg3hQZXK8Jtb7MmCkzritId8MkGua

แก้ไขล่าสุด (วันอังคารที่ 09 มกราคม 2018 เวลา 12:25 น.)

 
Data Center สพป.พบ.1