Please update your Flash Player to view content.

** สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ **  ยินดีต้อนรับ  ** 

นายศุภชัย  ชนะดี

ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 1

ประกาศขับเคลื่อน 4Qs

ติดต่อหน่วยงานในสังกัด
โรงเรียนในสังกัด
เว็บไซต์ในเครือ สพฐเว็บไซต์ที่น่าสนใจ 

 

 

เลขา กพฐ. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนที่ประสบอุทกภัย จ.เพชรบุรี

 

        วันนี้ 26 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10.30 น. ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) พร้อมคณะผู้บริหาร สพฐ. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนที่ประสบอุทกภัยในสังกัด สพป.เพชรบุรี เขต 1 จำนวน 2 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวัดปากคลอง อ.บ้านแหลม  จ.เพชรบุรี และ โรงเรียนวัดเขมาภิรัติการาม อ.เมือง จ.เพชรบุรี โดยมอบสิ่งของที่จำเป็น ข้าวสารอาหารแห้ง และเงินช่วยเหลือให้กับโรงเรียนและนักเรียนที่ประสบอุทกภัยในเขตจังหวัดเพชรบุรี
        ในการนี้ นายประสิทธิ์  ใจช่วง รอง ผอ.สพป.รักษาราชการแทน ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 1, นายเชิดศักดิ์ สว่างแวว รอง ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 1, นายสายัณห์ พันนุกิจ รอง ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 1, นายนิกูล ประทีปพิชัย รอง ผอ.สพป.รักษาราชการแทน ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 2, นางเดือนพฤกษา  เพ็ชรสีเงิน รอง ผอ.สพม.รักษาราชการแทน ผอ.สพม. เขต 10 และคณะผู้บริหารโรงเรียน ครู ผู้นำชุมชน ผู้อำนวยการกลุ่มและเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการเดินทางลงพื้นที่ในครั้งนี้

       

       

       

       


สุวรี  ทัพนาค  นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ   ภาพ/ข่าว


ชมภาพเพิ่มเติม
ภาพ ณ โรงเรียนวัดปากคลอง

ภาพ ณ โรงเรียนวัดเขมาภิรัติการาม

 

แก้ไขล่าสุด (วันอาทิตย์ที่ 26 พฤศจิกายน 2017 เวลา 21:02 น.)

 
Data Center สพป.พบ.1