Please update your Flash Player to view content.

** สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ **  ยินดีต้อนรับ  ** 

นายศุภชัย  ชนะดี

ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 1

ประกาศขับเคลื่อน 4Qs

ติดต่อหน่วยงานในสังกัด
โรงเรียนในสังกัด
เว็บไซต์ในเครือ สพฐเว็บไซต์ที่น่าสนใจ 

 

 

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สพป.จันทบุรี เขต ๑

 

                    วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๑.๐๐ น. นายประสิทธิ์ ใจช่วง รอง ผอ.สพป. รักษาราชการแทน ผอ. สพป.เพชรบุรี เขต ๑ และบุคลากรในกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สพป.จันทบุรี เขต ๑ จำนวน ๑๕ คน ณ ห้องกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สพป.เพชรบุรี เขต ๑


สุวรี ทัพนาค นักประชาสัมพันธ์ ภาพ/ข่าว

 
Data Center สพป.พบ.1