Please update your Flash Player to view content.

** สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ **  ยินดีต้อนรับ  ** 

นายศุภชัย  ชนะดี

ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 1

ประกาศขับเคลื่อน 4Qs

ติดต่อหน่วยงานในสังกัด
โรงเรียนในสังกัด
เว็บไซต์ในเครือ สพฐเว็บไซต์ที่น่าสนใจ 

 

 

ติดตามผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์/นโยบาย สพฐ.

 

                   วัน เสาร์ ที่  ๙  กันยายน  ๒๕๖๐ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน นำโดย นายประไพ สุนทรมัจฉะ  เป็นประธานพร้อมด้วย นางนงลักษณ์ วิไลวงศ์เสถียร และ นางสาวอรกมล พรหมกุล มาติดตามเพื่อการพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ โดยมาติดตามการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์/นโยบายของ สพฐ.  ณ ห้องประชุมเพชรพิพัฒน์ สพป.เพชรบุรี เขต ๑

                   ในการนี้ นายประสิทธิ์  ใจช่วง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต ๑ ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่มและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับและรายงานผลการดำเนินงานดังกล่าว

 

 

สุวรี   ทัพนาค  นักประชาสัมพันธ์   ภาพ/ ข่าว

คลิกชมภาพบรรยากาศการประชุมได้ที่นี่

https://photos.app.goo.gl/ym9ayjimuIItGgiA2

 
Data Center สพป.พบ.1