Please update your Flash Player to view content.

** สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ **  ยินดีต้อนรับ  ** 

นายศุภชัย  ชนะดี

ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 1

ประกาศขับเคลื่อน 4Qs

ติดต่อหน่วยงานในสังกัด
โรงเรียนในสังกัด
เว็บไซต์ในเครือ สพฐเว็บไซต์ที่น่าสนใจ 

 

 

ทำบุญเลี้ยงพระ

 

                   วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑  ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมทำบุญเลี้ยงพระ ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ธรรมาภิบาลในสถานศึกษาและเขตพื้นที่การศึกษา (เขตสุจริต)  ณ วัดบันไดทอง อ.เมือง จ.เพชรบุรี  โดยมีข้าราชการ/ลูกจ้างในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ และข้าราชการในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

 

สุวรี   ทัพนาค  นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ   ภาพ / ข่าว

คลิกชมภาพบรรยากาศได้ที่นี่

https://photos.app.goo.gl/0l5WUd3KShbbtOff1

 
Data Center สพป.พบ.1